Loading...

Đánh giá


Có tổng 3 đánh giá!


Sơ lược

Cô ấy: nhát gan, lại vì búp bê “Ma dực” gọi nhầm tử thần đến, bị ép phải trở thành bạn gái thứ 101 của anh ấy. Vì anh ấy, cô ấy bị toàn trường truy nã, bị tất cả nữ sinh khinh bỉ…

Các chương


  Chap 78 31 lượt xem
  Chap 77 30 lượt xem
  Chap 76 19 lượt xem
  Chap 75 16 lượt xem
  Chap 74 25 lượt xem
  Chap 73 16 lượt xem
  Chap 72 36 lượt xem
  Chap 71 23 lượt xem
  Chap 70 17 lượt xem
  Chap 69 27 lượt xem
  Chap 68 13 lượt xem
  Chap 67 7 lượt xem
  Chap 66 51 lượt xem
  Chap 65 40 lượt xem
  Chap 64 34 lượt xem
  Chap 63 28 lượt xem
  Chap 62 52 lượt xem
  Chap 61 29 lượt xem
  Chap 60 30 lượt xem
  Chap 59 99 lượt xem
  Chap 58 33 lượt xem
  Chap 57 77 lượt xem
  Chap 56 59 lượt xem
  Chap 55 28 lượt xem
  Chap 54 33 lượt xem
  Chap 53 35 lượt xem
  Chap 52 56 lượt xem
  Chap 51 34 lượt xem
  Chap 50 31 lượt xem
  Chap 49 30 lượt xem
  Chap 48 33 lượt xem
  Chap 47 29 lượt xem
  Chap 46 35 lượt xem
  Chap 45 26 lượt xem
  Chap 44 50 lượt xem
  Chap 43 32 lượt xem
  Chap 42 23 lượt xem
  Chap 41 30 lượt xem
  Chap 40 27 lượt xem
  Chap 39 28 lượt xem
  Chap 38 26 lượt xem
  Chap 37 23 lượt xem
  Chap 36 25 lượt xem
  Chap 35 47 lượt xem
  Chap 34 39 lượt xem
  Chap 33 92 lượt xem
  Chap 32 90 lượt xem
  Chap 11 - 31 64 lượt xem
  Chap 10 46 lượt xem
  Chap 9 33 lượt xem
  Chap 8 34 lượt xem
  Chap 7 34 lượt xem
  Chap 6 45 lượt xem
  Chap 5 45 lượt xem
  Chap 4 39 lượt xem
  Chap 3 37 lượt xem
  Chap 2 52 lượt xem
  Chap 1 69 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!