Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Ám chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Các chương


  Chap 59 2 lượt xem
  Chap 58 1 lượt xem
  Chap 57 7 lượt xem
  Chap 56 2 lượt xem
  Chap 55 6 lượt xem
  Chap 54 4 lượt xem
  Chap 53 9 lượt xem
  Chap 52 4 lượt xem
  Chap 51 6 lượt xem
  Chap 50.2 11 lượt xem
  Chap 50.1 12 lượt xem
  Chap 49 14 lượt xem
  Chap 48 11 lượt xem
  Chap 47 12 lượt xem
  Chap 46 10 lượt xem
  Chap 45 10 lượt xem
  Chap 44 7 lượt xem
  Chap 43 5 lượt xem
  Chap 42 5 lượt xem
  Chap 41 6 lượt xem
  Chap 40 5 lượt xem
  Chap 39 5 lượt xem
  Chap 38 48 lượt xem
  Chap 37 35 lượt xem
  Chap 36 30 lượt xem
  Chap 35 54 lượt xem
  Chap 34 38 lượt xem
  Chap 33 38 lượt xem
  Chap 32 21 lượt xem
  Chap 31 34 lượt xem
  Chap 30 44 lượt xem
  Chap 29 26 lượt xem
  Chap 28 42 lượt xem
  Chap 27 29 lượt xem
  Chap 26 34 lượt xem
  Chap 25 37 lượt xem
  Chap 24 25 lượt xem
  Chap 23 26 lượt xem
  Chap 22 27 lượt xem
  Chap 21 33 lượt xem
  Chap 20 40 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 33 lượt xem
  Chap 17 29 lượt xem
  Chap 16 30 lượt xem
  Chap 15 32 lượt xem
  Chap 14 31 lượt xem
  Chap 13 30 lượt xem
  Chap 12 40 lượt xem
  Chap 11 37 lượt xem
  Chap 10 24 lượt xem
  Chap 9 49 lượt xem
  Chap 8 34 lượt xem
  Chap 7 35 lượt xem
  Chap 6 27 lượt xem
  Chap 5 43 lượt xem
  Chap 4 40 lượt xem
  Chap 3 40 lượt xem
  Chap 2 49 lượt xem
  Chap 1 31 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!