Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Ám chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Các chương


  Chap 100 - END 6 lượt xem
  Chap 99 1 lượt xem
  Chap 98 1 lượt xem
  Chap 97 3 lượt xem
  Chap 96 2 lượt xem
  Chap 95 1 lượt xem
  Chap 94 3 lượt xem
  Chap 93 3 lượt xem
  Chap 92 5 lượt xem
  Chap 91 4 lượt xem
  Chap 90 6 lượt xem
  Chap 89 1 lượt xem
  Chap 88 3 lượt xem
  Chap 87 6 lượt xem
  Chap 86 4 lượt xem
  Chap 85 6 lượt xem
  Chap 84 4 lượt xem
  Chap 83 7 lượt xem
  Chap 82 8 lượt xem
  Chap 81 7 lượt xem
  Chap 80 5 lượt xem
  Chap 79 9 lượt xem
  Chap 78 5 lượt xem
  Chap 77 9 lượt xem
  Chap 76 4 lượt xem
  Chap 75 8 lượt xem
  Chap 74 8 lượt xem
  Chap 73.2 5 lượt xem
  Chap 73 12 lượt xem
  Chap 72 6 lượt xem
  Chap 71 5 lượt xem
  Chap 70 7 lượt xem
  Chap 69 16 lượt xem
  Chap 68 5 lượt xem
  Chap 67 3 lượt xem
  Chap 66 7 lượt xem
  Chap 65 5 lượt xem
  Chap 64 5 lượt xem
  Chap 63 8 lượt xem
  Chap 62 6 lượt xem
  Chap 61 10 lượt xem
  Chap 60 11 lượt xem
  Chap 59 8 lượt xem
  Chap 58 6 lượt xem
  Chap 57 13 lượt xem
  Chap 56 8 lượt xem
  Chap 55 10 lượt xem
  Chap 54 10 lượt xem
  Chap 53 15 lượt xem
  Chap 52 10 lượt xem
  Chap 51 10 lượt xem
  Chap 50.2 13 lượt xem
  Chap 50.1 17 lượt xem
  Chap 49 17 lượt xem
  Chap 48 17 lượt xem
  Chap 47 15 lượt xem
  Chap 46 16 lượt xem
  Chap 45 16 lượt xem
  Chap 44 12 lượt xem
  Chap 43 11 lượt xem
  Chap 42 9 lượt xem
  Chap 41 11 lượt xem
  Chap 40 9 lượt xem
  Chap 39 11 lượt xem
  Chap 38 61 lượt xem
  Chap 37 48 lượt xem
  Chap 36 43 lượt xem
  Chap 35 65 lượt xem
  Chap 34 54 lượt xem
  Chap 33 52 lượt xem
  Chap 32 28 lượt xem
  Chap 31 47 lượt xem
  Chap 30 54 lượt xem
  Chap 29 34 lượt xem
  Chap 28 50 lượt xem
  Chap 27 36 lượt xem
  Chap 26 42 lượt xem
  Chap 25 47 lượt xem
  Chap 24 31 lượt xem
  Chap 23 36 lượt xem
  Chap 22 34 lượt xem
  Chap 21 42 lượt xem
  Chap 20 46 lượt xem
  Chap 19 54 lượt xem
  Chap 18 40 lượt xem
  Chap 17 37 lượt xem
  Chap 16 39 lượt xem
  Chap 15 39 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 37 lượt xem
  Chap 12 46 lượt xem
  Chap 11 42 lượt xem
  Chap 10 35 lượt xem
  Chap 9 63 lượt xem
  Chap 8 40 lượt xem
  Chap 7 46 lượt xem
  Chap 6 33 lượt xem
  Chap 5 49 lượt xem
  Chap 4 44 lượt xem
  Chap 3 48 lượt xem
  Chap 2 55 lượt xem
  Chap 1 40 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!