Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một hồi chia tay, Lý Tử Mặc cắt đi mái tóc dài, cắt luôn kỉ niệm 4 năm qua. Một hồi say rượu, thì lại nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn! Đối phương còn là một ông già 30 tuổi! Hôn nhân này bắt buộc phải li rồi! Ngày thứ 2 lại phát hiện anh ta là giáo sư mới đến của trường!

Sau khi Lý Tử Mặc bị vị giáo sư mới này kéo vào phòng làm việc, nước mắt lưng tròng nói “ giáo sư Cố, anh muốn làm gì?” vị giáo sư Cố hóa sói ghé sát bên tai cô cười cười, “em, nói, xem?

Các chương


  Chap 77 3 lượt xem
  Chap 76 0 lượt xem
  Chap 75 0 lượt xem
  Chap 74 6 lượt xem
  Chap 73 5 lượt xem
  Chap 72 2 lượt xem
  Chap 71 6 lượt xem
  Chap 70 6 lượt xem
  Chap 69 9 lượt xem
  Chap 68 7 lượt xem
  Chap 67 5 lượt xem
  Chap 66 9 lượt xem
  Chap 65 16 lượt xem
  Chap 64 17 lượt xem
  Chap 63 23 lượt xem
  Chap 62 19 lượt xem
  Chap 61 13 lượt xem
  Chap 60 16 lượt xem
  Chap 59 11 lượt xem
  Chap 58 46 lượt xem
  Chap 57 31 lượt xem
  Chap 56 29 lượt xem
  Chap 55 26 lượt xem
  Chap 54 33 lượt xem
  Chap 53 38 lượt xem
  Chap 52 48 lượt xem
  Chap 51 65 lượt xem
  Chap 50 55 lượt xem
  Chap 49 55 lượt xem
  Chap 48 59 lượt xem
  Chap 47 54 lượt xem
  Chap 46 63 lượt xem
  Chap 45 57 lượt xem
  Chap 44 42 lượt xem
  Chap 43 57 lượt xem
  Chap 42 85 lượt xem
  Chap 41 51 lượt xem
  Chap 40 79 lượt xem
  Chap 39 59 lượt xem
  Chap 38 45 lượt xem
  Chap 37 72 lượt xem
  Chap 36 58 lượt xem
  Chap 35 54 lượt xem
  Chap 34 48 lượt xem
  Chap 33 56 lượt xem
  Chap 32 92 lượt xem
  Chap 31 64 lượt xem
  Chap 30 70 lượt xem
  Chap 29 52 lượt xem
  Chap 28 60 lượt xem
  Chap 27 55 lượt xem
  Chap 26 51 lượt xem
  Chap 25.5 52 lượt xem
  Chap 25 58 lượt xem
  Chap 24 53 lượt xem
  Chap 23 59 lượt xem
  Chap 22 55 lượt xem
  Chap 21 79 lượt xem
  Chap 20 104 lượt xem
  Chap 19 56 lượt xem
  Chap 18 75 lượt xem
  Chap 17 57 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 77 lượt xem
  Chap 14 89 lượt xem
  Chap 13 68 lượt xem
  Chap 12 89 lượt xem
  Chap 11 79 lượt xem
  Chap 10 79 lượt xem
  Chap 9 93 lượt xem
  Chap 8 56 lượt xem
  Chap 7 76 lượt xem
  Chap 6 93 lượt xem
  Chap 5 77 lượt xem
  Chap 4 95 lượt xem
  Chap 3 123 lượt xem
  Chap 2 81 lượt xem
  Chap 1 94 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!