Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Các chương


  Chap 103 17 lượt xem
  Chap 102 23 lượt xem
  Chap 101 27 lượt xem
  Chap 100 22 lượt xem
  Chap 99 10 lượt xem
  Chap 98 10 lượt xem
  Chap 97 9 lượt xem
  Chap 96 13 lượt xem
  Chap 95 19 lượt xem
  Chap 94 28 lượt xem
  Chap 93 35 lượt xem
  Chap 92 33 lượt xem
  Chap 91 18 lượt xem
  Chap 90 15 lượt xem
  Chap 89 37 lượt xem
  Chap 88 33 lượt xem
  Chap 87 27 lượt xem
  Chap 86 34 lượt xem
  Chap 85 24 lượt xem
  Chap 84 23 lượt xem
  Chap 83 21 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 29 lượt xem
  Chap 80 35 lượt xem
  Chap 79 27 lượt xem
  Chap 78 41 lượt xem
  Chap 77 38 lượt xem
  Chap 76 32 lượt xem
  Chap 75 48 lượt xem
  Chap 74 46 lượt xem
  Chap 73 33 lượt xem
  Chap 72 34 lượt xem
  Chap 71 39 lượt xem
  Chap 70 30 lượt xem
  Chap 69 45 lượt xem
  Chap 68 25 lượt xem
  Chap 67 37 lượt xem
  Chap 66 26 lượt xem
  Chap 65 24 lượt xem
  Chap 64 29 lượt xem
  Chap 63 31 lượt xem
  Chap 62 39 lượt xem
  Chap 61 36 lượt xem
  Chap 60 31 lượt xem
  Chap 59 28 lượt xem
  Chap 58 37 lượt xem
  Chap 57 33 lượt xem
  Chap 56 36 lượt xem
  Chap 55 29 lượt xem
  Chap 54 30 lượt xem
  Chap 53 23 lượt xem
  Chap 52 27 lượt xem
  Chap 51 36 lượt xem
  Chap 50 37 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 25 lượt xem
  Chap 47 30 lượt xem
  Chap 46 25 lượt xem
  Chap 45 42 lượt xem
  Chap 44 70 lượt xem
  Chap 43 40 lượt xem
  Chap 42 31 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 32 lượt xem
  Chap 39 57 lượt xem
  Chap 38 50 lượt xem
  Chap 37 68 lượt xem
  Chap 36 39 lượt xem
  Chap 35 36 lượt xem
  Chap 34 80 lượt xem
  Chap 33 34 lượt xem
  Chap 32 59 lượt xem
  Chap 31 33 lượt xem
  Chap 28 58 lượt xem
  Chap 27 51 lượt xem
  Chap 26 76 lượt xem
  Chap 25 45 lượt xem
  Chap 22 81 lượt xem
  Chap 21 41 lượt xem
  Chap 20 59 lượt xem
  Chap 19 60 lượt xem
  Chap 18 55 lượt xem
  Chap 17 76 lượt xem
  Chap 16 75 lượt xem
  Chap 15 77 lượt xem
  Chap 14 62 lượt xem
  Chap 13 64 lượt xem
  Chap 12 50 lượt xem
  Chap 11 45 lượt xem
  Chap 10 67 lượt xem
  Chap 9 80 lượt xem
  Chap 8 62 lượt xem
  Chap 7 58 lượt xem
  Chap 6 56 lượt xem
  Chap 5 57 lượt xem
  Chap 3 94 lượt xem
  Chap 2 67 lượt xem
  Chap 1 76 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!