Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Các chương


  Chap 111 8 lượt xem
  Chap 110 8 lượt xem
  Chap 109 5 lượt xem
  Chap 108 3 lượt xem
  Chap 107 6 lượt xem
  Chap 106 8 lượt xem
  Chap 105 45 lượt xem
  Chap 104 34 lượt xem
  Chap 103 31 lượt xem
  Chap 102 34 lượt xem
  Chap 101 34 lượt xem
  Chap 100 28 lượt xem
  Chap 99 16 lượt xem
  Chap 98 20 lượt xem
  Chap 97 15 lượt xem
  Chap 96 23 lượt xem
  Chap 95 24 lượt xem
  Chap 94 36 lượt xem
  Chap 93 63 lượt xem
  Chap 92 63 lượt xem
  Chap 91 32 lượt xem
  Chap 90 29 lượt xem
  Chap 89 57 lượt xem
  Chap 88 56 lượt xem
  Chap 87 40 lượt xem
  Chap 86 59 lượt xem
  Chap 85 34 lượt xem
  Chap 84 36 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 32 lượt xem
  Chap 81 57 lượt xem
  Chap 80 61 lượt xem
  Chap 79 44 lượt xem
  Chap 78 61 lượt xem
  Chap 77 62 lượt xem
  Chap 76 53 lượt xem
  Chap 75 60 lượt xem
  Chap 74 60 lượt xem
  Chap 73 65 lượt xem
  Chap 72 51 lượt xem
  Chap 71 53 lượt xem
  Chap 70 49 lượt xem
  Chap 69 69 lượt xem
  Chap 68 48 lượt xem
  Chap 67 49 lượt xem
  Chap 66 32 lượt xem
  Chap 65 31 lượt xem
  Chap 64 47 lượt xem
  Chap 63 53 lượt xem
  Chap 62 53 lượt xem
  Chap 61 53 lượt xem
  Chap 60 42 lượt xem
  Chap 59 47 lượt xem
  Chap 58 62 lượt xem
  Chap 57 42 lượt xem
  Chap 56 56 lượt xem
  Chap 55 53 lượt xem
  Chap 54 64 lượt xem
  Chap 53 36 lượt xem
  Chap 52 47 lượt xem
  Chap 51 56 lượt xem
  Chap 50 59 lượt xem
  Chap 49 39 lượt xem
  Chap 48 44 lượt xem
  Chap 47 49 lượt xem
  Chap 46 48 lượt xem
  Chap 45 64 lượt xem
  Chap 44 99 lượt xem
  Chap 43 47 lượt xem
  Chap 42 47 lượt xem
  Chap 41 48 lượt xem
  Chap 40 51 lượt xem
  Chap 39 84 lượt xem
  Chap 38 69 lượt xem
  Chap 37 102 lượt xem
  Chap 36 56 lượt xem
  Chap 35 42 lượt xem
  Chap 34 118 lượt xem
  Chap 33 41 lượt xem
  Chap 32 88 lượt xem
  Chap 31 58 lượt xem
  Chap 28 84 lượt xem
  Chap 27 70 lượt xem
  Chap 26 96 lượt xem
  Chap 25 63 lượt xem
  Chap 22 108 lượt xem
  Chap 21 57 lượt xem
  Chap 20 76 lượt xem
  Chap 19 79 lượt xem
  Chap 18 71 lượt xem
  Chap 17 121 lượt xem
  Chap 16 93 lượt xem
  Chap 15 98 lượt xem
  Chap 14 86 lượt xem
  Chap 13 80 lượt xem
  Chap 12 67 lượt xem
  Chap 11 53 lượt xem
  Chap 10 95 lượt xem
  Chap 9 108 lượt xem
  Chap 8 75 lượt xem
  Chap 7 67 lượt xem
  Chap 6 64 lượt xem
  Chap 5 78 lượt xem
  Chap 3 128 lượt xem
  Chap 2 101 lượt xem
  Chap 1 95 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!