Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Các chương


  Chap 83 6 lượt xem
  Chap 82 6 lượt xem
  Chap 81 3 lượt xem
  Chap 80 9 lượt xem
  Chap 79 8 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 2 lượt xem
  Chap 76 3 lượt xem
  Chap 75 3 lượt xem
  Chap 74 22 lượt xem
  Chap 73 12 lượt xem
  Chap 72 12 lượt xem
  Chap 71 19 lượt xem
  Chap 70 7 lượt xem
  Chap 69 15 lượt xem
  Chap 68 31 lượt xem
  Chap 67 18 lượt xem
  Chap 66 24 lượt xem
  Chap 65 24 lượt xem
  Chap 64 27 lượt xem
  Chap 63 40 lượt xem
  Chap 62 35 lượt xem
  Chap 61 36 lượt xem
  Chap 60 31 lượt xem
  Chap 59 39 lượt xem
  Chap 58 30 lượt xem
  Chap 57 46 lượt xem
  Chap 56 36 lượt xem
  Chap 55 43 lượt xem
  Chap 54 50 lượt xem
  Chap 53 64 lượt xem
  Chap 52 29 lượt xem
  Chap 51 34 lượt xem
  Chap 50 39 lượt xem
  Chap 49 31 lượt xem
  Chap 48 50 lượt xem
  Chap 47 35 lượt xem
  Chap 46 41 lượt xem
  Chap 45 54 lượt xem
  Chap 44 57 lượt xem
  Chap 43 59 lượt xem
  Chap 42 59 lượt xem
  Chap 41 45 lượt xem
  Chap 40 52 lượt xem
  Chap 39 64 lượt xem
  Chap 38 84 lượt xem
  Chap 37 72 lượt xem
  Chap 36 56 lượt xem
  Chap 35 50 lượt xem
  Chap 34 62 lượt xem
  Chap 33 58 lượt xem
  Chap 32 61 lượt xem
  Chap 31 70 lượt xem
  Chap 30 73 lượt xem
  Chap 29 108 lượt xem
  Chap 28 73 lượt xem
  Chap 27 113 lượt xem
  Chap 26 102 lượt xem
  Chap 25 58 lượt xem
  Chap 24 49 lượt xem
  Chap 23 70 lượt xem
  Chap 22 57 lượt xem
  Chap 21 65 lượt xem
  Chap 20 65 lượt xem
  Chap 19 55 lượt xem
  Chap 18 60 lượt xem
  Chap 17 81 lượt xem
  Chap 16 89 lượt xem
  Chap 15 95 lượt xem
  Chap 14 89 lượt xem
  Chap 13 76 lượt xem
  Chap 12 lượt xem
  Chap 11 lượt xem
  Chap 10 84 lượt xem
  Chap 9 80 lượt xem
  Chap 8 101 lượt xem
  Chap 7 81 lượt xem
  Chap 6 101 lượt xem
  Chap 5 81 lượt xem
  Chap 4 95 lượt xem
  Chap 3 107 lượt xem
  Chap 2 93 lượt xem
  Chap 1 97 lượt xem
  Chap 0 106 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!