Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hắn ta là một tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “Người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!”

Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “Tôi muốn thực hiện quyền của một người chồng”!

Các chương


  Chap 90 7 lượt xem
  Chap 89 9 lượt xem
  Chap 88 2 lượt xem
  Chap 87 6 lượt xem
  Chap 86 24 lượt xem
  Chap 85 14 lượt xem
  Chap 84 12 lượt xem
  Chap 83 33 lượt xem
  Chap 82 33 lượt xem
  Chap 81 31 lượt xem
  Chap 80 32 lượt xem
  Chap 79 25 lượt xem
  Chap 78 24 lượt xem
  Chap 77 26 lượt xem
  Chap 76 38 lượt xem
  Chap 75 37 lượt xem
  Chap 74 32 lượt xem
  Chap 73 43 lượt xem
  Chap 72 44 lượt xem
  Chap 71 49 lượt xem
  Chap 70 62 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 36 lượt xem
  Chap 67 54 lượt xem
  Chap 66 53 lượt xem
  Chap 65 43 lượt xem
  Chap 64 46 lượt xem
  Chap 63 46 lượt xem
  Chap 62 51 lượt xem
  Chap 61 45 lượt xem
  Chap 60 43 lượt xem
  Chap 59 88 lượt xem
  Chap 58 57 lượt xem
  Chap 57 61 lượt xem
  Chap 56 88 lượt xem
  Chap 55 94 lượt xem
  Chap 54 70 lượt xem
  Chap 53 69 lượt xem
  Chap 52 99 lượt xem
  Chap 51 80 lượt xem
  Chap 50 105 lượt xem
  Chap 49 67 lượt xem
  Chap 48 73 lượt xem
  Chap 47 60 lượt xem
  Chap 46 89 lượt xem
  Chap 45 110 lượt xem
  Chap 44 84 lượt xem
  Chap 43 106 lượt xem
  Chap 42 103 lượt xem
  Chap 41 150 lượt xem
  Chap 40 127 lượt xem
  Chap 39 133 lượt xem
  Chap 38 131 lượt xem
  Chap 37 110 lượt xem
  Chap 36 111 lượt xem
  Chap 35 126 lượt xem
  Chap 34 110 lượt xem
  Chap 33 107 lượt xem
  Chap 32 125 lượt xem
  Chap 31 125 lượt xem
  Chap 30 117 lượt xem
  Chap 29 113 lượt xem
  Chap 28 121 lượt xem
  Chap 27 89 lượt xem
  Chap 26 96 lượt xem
  Chap 25 86 lượt xem
  Chap 24 123 lượt xem
  Chap 23 87 lượt xem
  Chap 22 103 lượt xem
  Chap 21 128 lượt xem
  Chap 20 86 lượt xem
  Chap 19 90 lượt xem
  Chap 18 90 lượt xem
  Chap 17 98 lượt xem
  Chap 16 119 lượt xem
  Chap 15 97 lượt xem
  Chap 14 132 lượt xem
  Chap 13 296 lượt xem
  Chap 12 125 lượt xem
  Chap 11 174 lượt xem
  Chap 10 306 lượt xem
  Chap 9 127 lượt xem
  Chap 8 93 lượt xem
  Chap 7 124 lượt xem
  Chap 6 109 lượt xem
  Chap 5 144 lượt xem
  Chap 4 179 lượt xem
  Chap 3 319 lượt xem
  Chap 2 221 lượt xem
  Chap 1 174 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!