Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Các chương


  Chap 98 12 lượt xem
  Chap 97 6 lượt xem
  Chap 96 28 lượt xem
  Chap 95 34 lượt xem
  Chap 94 42 lượt xem
  Chap 93 9 lượt xem
  Chap 92 10 lượt xem
  Chap 91 11 lượt xem
  Chap 90 8 lượt xem
  Chap 89 10 lượt xem
  Chap 88 13 lượt xem
  Chap 87 10 lượt xem
  Chap 86 8 lượt xem
  Chap 85 9 lượt xem
  Chap 84 11 lượt xem
  Chap 83 9 lượt xem
  Chap 82 8 lượt xem
  Chap 81 46 lượt xem
  Chap 80 30 lượt xem
  Chap 79 57 lượt xem
  Chap 78 38 lượt xem
  Chap 77 46 lượt xem
  Chap 76 42 lượt xem
  Chap 75 56 lượt xem
  Chap 74 - 75 48 lượt xem
  Chap 73 50 lượt xem
  Chap 72 59 lượt xem
  Chap 71 59 lượt xem
  Chap 70 55 lượt xem
  Chap 69 36 lượt xem
  Chap 68 55 lượt xem
  Chap 67 41 lượt xem
  Chap 66 44 lượt xem
  Chap 65 58 lượt xem
  Chap 64 41 lượt xem
  Chap 63 77 lượt xem
  Chap 62 60 lượt xem
  Chap 61 85 lượt xem
  Chap 60 35 lượt xem
  Chap 59 50 lượt xem
  Chap 58 44 lượt xem
  Chap 56 - 57 40 lượt xem
  Chap 55 49 lượt xem
  Chap 54 71 lượt xem
  Chap 53 53 lượt xem
  Chap 52 51 lượt xem
  Chap 51 48 lượt xem
  Chap 50 44 lượt xem
  Chap 49 56 lượt xem
  Chap 48 41 lượt xem
  Chap 47 48 lượt xem
  Chap 46 56 lượt xem
  Chap 45 50 lượt xem
  Chap 44 38 lượt xem
  Chap 43 54 lượt xem
  Chap 42 33 lượt xem
  Chap 41 36 lượt xem
  Chap 40 50 lượt xem
  Chap 39 49 lượt xem
  Chap 38 52 lượt xem
  Chap 37 90 lượt xem
  Chap 36 61 lượt xem
  Chap 35 70 lượt xem
  Chap 34 66 lượt xem
  Chap 33 63 lượt xem
  Chap 32 58 lượt xem
  Chap 31 51 lượt xem
  Chap 30 87 lượt xem
  Chap 29 72 lượt xem
  Chap 28 81 lượt xem
  Chap 27 77 lượt xem
  Chap 26 59 lượt xem
  Chap 25 52 lượt xem
  Chap 24 43 lượt xem
  Chap 23 52 lượt xem
  Chap 22 66 lượt xem
  Chap 21 87 lượt xem
  Chap 20 87 lượt xem
  Chap 19 68 lượt xem
  Chap 18 83 lượt xem
  Chap 17 90 lượt xem
  Chap 16 79 lượt xem
  Chap 15 76 lượt xem
  Chap 14 75 lượt xem
  Chap 13 98 lượt xem
  Chap 12 96 lượt xem
  Chap 11 76 lượt xem
  Chap 10 86 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 89 lượt xem
  Chap 6 71 lượt xem
  Chap 5 69 lượt xem
  Chap 4 65 lượt xem
  Chap 3 59 lượt xem
  Chap 2 84 lượt xem
  Chap 1 148 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!