Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Các chương


  Chap 46 4 lượt xem
  Chap 45 3 lượt xem
  Chap 44 4 lượt xem
  Chap 43 3 lượt xem
  Chap 42 6 lượt xem
  Chap 41 14 lượt xem
  Chap 40 16 lượt xem
  Chap 39 23 lượt xem
  Chap 38 30 lượt xem
  Chap 37 20 lượt xem
  Chap 36 15 lượt xem
  Chap 35 69 lượt xem
  Chap 34 67 lượt xem
  Chap 33 32 lượt xem
  Chap 32 39 lượt xem
  Chap 31 34 lượt xem
  Chap 30 50 lượt xem
  Chap 29 43 lượt xem
  Chap 28 73 lượt xem
  Chap 27 32 lượt xem
  Chap 26 68 lượt xem
  Chap 25 84 lượt xem
  Chap 24 70 lượt xem
  Chap 23 59 lượt xem
  Chap 22 53 lượt xem
  Chap 21 28 lượt xem
  Chap 20 40 lượt xem
  Chap 19 82 lượt xem
  Chap 18 77 lượt xem
  Chap 17 101 lượt xem
  Chap 16 84 lượt xem
  Chap 15 60 lượt xem
  Chap 14 74 lượt xem
  Chap 13 74 lượt xem
  Chap 12 73 lượt xem
  Chap 11 115 lượt xem
  Chap 10 77 lượt xem
  Chap 9 92 lượt xem
  Chap 8 99 lượt xem
  Chap 7 82 lượt xem
  Chap 6 105 lượt xem
  Chap 5 111 lượt xem
  Chap 4 103 lượt xem
  Chap 3 170 lượt xem
  Chap 2 153 lượt xem
  Chap 1 246 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!