Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Dám xem thường ta, hết thảy chụp chết! Dám động ca nữ nhân, đều đã ngủ say! Thần võ đại lục, giương võ kính thần, nhất đại thiên kiêu, Võ Thánh trùng sinh, Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo, quyền lay trời, chân đạp thiên kiêu, tuyệt thế Thiên Đế, vạn pháp thành không. Võ Thánh Lăng Phong, bởi vì uống trộm Thái Nhất Chân Thủy, khổ cực trùng sinh phế vật chi thân, lại bằng vào thần thủy, vài năm khổ tu, cuối cùng thành sử thượng mạnh nhất luyện đan sư

Các chương


  Chap 27 4 lượt xem
  Chap 26 6 lượt xem
  Chap 25 5 lượt xem
  Chap 24 4 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 12 lượt xem
  Chap 21 4 lượt xem
  Chap 20 4 lượt xem
  Chap 19 6 lượt xem
  Chap 18 24 lượt xem
  Chap 17 11 lượt xem
  Chap 16 18 lượt xem
  Chap 15 26 lượt xem
  Chap 14 22 lượt xem
  Chap 13 10 lượt xem
  Chap 12 21 lượt xem
  Chap 11 17 lượt xem
  Chap 10 14 lượt xem
  Chap 9 19 lượt xem
  Chap 8 17 lượt xem
  Chap 7 19 lượt xem
  Chap 6 24 lượt xem
  Chap 5 18 lượt xem
  Chap 4 18 lượt xem
  Chap 3 22 lượt xem
  Chap 2 59 lượt xem
  Chap 1 85 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!