Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Các chương


  Chap 157 5 lượt xem
  Chap 156 9 lượt xem
  Chap 155 4 lượt xem
  Chap 154 7 lượt xem
  Chap 153 7 lượt xem
  Chap 152 6 lượt xem
  Chap 151 8 lượt xem
  Chap 150 11 lượt xem
  Chap 149 14 lượt xem
  Chap 148 5 lượt xem
  Chap 147 61 lượt xem
  Chap 137 38 lượt xem
  Chap 136 58 lượt xem
  Chap 135 46 lượt xem
  Chap 134 48 lượt xem
  Chap 133 58 lượt xem
  Chap 132 45 lượt xem
  Chap 131 50 lượt xem
  Chap 130 69 lượt xem
  Chap 129 59 lượt xem
  Chap 128 69 lượt xem
  Chap 127 58 lượt xem
  Chap 126 42 lượt xem
  Chap 125 54 lượt xem
  Chap 124 40 lượt xem
  Chap 123 58 lượt xem
  Chap 122 54 lượt xem
  Chap 121 47 lượt xem
  Chap 120 53 lượt xem
  Chap 119 61 lượt xem
  Chap 118 67 lượt xem
  Chap 117 66 lượt xem
  Chap 116 58 lượt xem
  Chap 115 66 lượt xem
  Chap 114 63 lượt xem
  Chap 113 42 lượt xem
  Chap 112 71 lượt xem
  Chap 111 27 lượt xem
  Chap 110 32 lượt xem
  Chap 109 58 lượt xem
  Chap 108 69 lượt xem
  Chap 107 69 lượt xem
  Chap 106 57 lượt xem
  Chap 105 58 lượt xem
  Chap 104 53 lượt xem
  Chap 103 50 lượt xem
  Chap 102 47 lượt xem
  Chap 101 67 lượt xem
  Chap 100 84 lượt xem
  Chap 99 87 lượt xem
  Chap 98 106 lượt xem
  Chap 97 80 lượt xem
  Chap 96 73 lượt xem
  Chap 95 109 lượt xem
  Chap 94 83 lượt xem
  Chap 93 106 lượt xem
  Chap 92 78 lượt xem
  Chap 91 80 lượt xem
  Chap 90 86 lượt xem
  Chap 89 98 lượt xem
  Chap 88 76 lượt xem
  Chap 87 92 lượt xem
  Chap 86 102 lượt xem
  Chap 85 89 lượt xem
  Chap 84 109 lượt xem
  Chap 83 82 lượt xem
  Chap 82 83 lượt xem
  Chap 81 109 lượt xem
  Chap 80 85 lượt xem
  Chap 79 85 lượt xem
  Chap 78 71 lượt xem
  Chap 77 93 lượt xem
  Chap 76 100 lượt xem
  Chap 75 140 lượt xem
  Chap 74 107 lượt xem
  Chap 73 64 lượt xem
  Chap 72 77 lượt xem
  Chap 71 63 lượt xem
  Chap 70 76 lượt xem
  Chap 69 70 lượt xem
  Chap 68 110 lượt xem
  Chap 67 176 lượt xem
  Chap 66 92 lượt xem
  Chap 65 100 lượt xem
  Chap 64 250 lượt xem
  Chap 63 151 lượt xem
  Chap 62 92 lượt xem
  Chap 61 94 lượt xem
  Chap 60 92 lượt xem
  Chap 59 90 lượt xem
  Chap 58 105 lượt xem
  Chap 57 109 lượt xem
  Chap 56 117 lượt xem
  Chap 55 120 lượt xem
  Chap 54 103 lượt xem
  Chap 53 110 lượt xem
  Chap 52 97 lượt xem
  Chap 51 90 lượt xem
  Chap 50 101 lượt xem
  Chap 49 116 lượt xem
  Chap 48 124 lượt xem
  Chap 47 74 lượt xem
  Chap 46 90 lượt xem
  Chap 45 111 lượt xem
  Chap 44 112 lượt xem
  Chap 43 169 lượt xem
  Chap 42 112 lượt xem
  Chap 41 106 lượt xem
  Chap 40 115 lượt xem
  Chap 39 100 lượt xem
  Chap 38 105 lượt xem
  Chap 37 104 lượt xem
  Chap 36 132 lượt xem
  Chap 35 119 lượt xem
  Chap 34 111 lượt xem
  Chap 33 115 lượt xem
  Chap 32 107 lượt xem
  Chap 31 120 lượt xem
  Chap 30 114 lượt xem
  Chap 29 120 lượt xem
  Chap 28 129 lượt xem
  Chap 27 154 lượt xem
  Chap 26 144 lượt xem
  Chap 25 141 lượt xem
  Chap 24 130 lượt xem
  Chap 23 159 lượt xem
  Chap 22 131 lượt xem
  Chap 21 127 lượt xem
  Chap 20 137 lượt xem
  Chap 19 161 lượt xem
  Chap 18 138 lượt xem
  Chap 17 154 lượt xem
  Chap 16 134 lượt xem
  Chap 15 122 lượt xem
  Chap 14 147 lượt xem
  Chap 13 131 lượt xem
  Chap 12 170 lượt xem
  Chap 11 115 lượt xem
  Chap 10 125 lượt xem
  Chap 9 141 lượt xem
  Chap 8 125 lượt xem
  Chap 7 124 lượt xem
  Chap 6 139 lượt xem
  Chap 5 156 lượt xem
  Chap 4 138 lượt xem
  Chap 3 176 lượt xem
  Chap 2 171 lượt xem
  Chap 1 235 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!