Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Các chương


  Chap 152 2 lượt xem
  Chap 151 3 lượt xem
  Chap 150 7 lượt xem
  Chap 149 11 lượt xem
  Chap 148 2 lượt xem
  Chap 147 51 lượt xem
  Chap 137 30 lượt xem
  Chap 136 51 lượt xem
  Chap 135 41 lượt xem
  Chap 134 43 lượt xem
  Chap 133 51 lượt xem
  Chap 132 42 lượt xem
  Chap 131 42 lượt xem
  Chap 130 53 lượt xem
  Chap 129 52 lượt xem
  Chap 128 60 lượt xem
  Chap 127 51 lượt xem
  Chap 126 34 lượt xem
  Chap 125 44 lượt xem
  Chap 124 34 lượt xem
  Chap 123 45 lượt xem
  Chap 122 47 lượt xem
  Chap 121 40 lượt xem
  Chap 120 40 lượt xem
  Chap 119 45 lượt xem
  Chap 118 54 lượt xem
  Chap 117 55 lượt xem
  Chap 116 52 lượt xem
  Chap 115 58 lượt xem
  Chap 114 56 lượt xem
  Chap 113 31 lượt xem
  Chap 112 58 lượt xem
  Chap 111 18 lượt xem
  Chap 110 28 lượt xem
  Chap 109 50 lượt xem
  Chap 108 58 lượt xem
  Chap 107 62 lượt xem
  Chap 106 52 lượt xem
  Chap 105 46 lượt xem
  Chap 104 48 lượt xem
  Chap 103 39 lượt xem
  Chap 102 38 lượt xem
  Chap 101 61 lượt xem
  Chap 100 78 lượt xem
  Chap 99 73 lượt xem
  Chap 98 92 lượt xem
  Chap 97 67 lượt xem
  Chap 96 64 lượt xem
  Chap 95 102 lượt xem
  Chap 94 74 lượt xem
  Chap 93 95 lượt xem
  Chap 92 66 lượt xem
  Chap 91 72 lượt xem
  Chap 90 78 lượt xem
  Chap 89 88 lượt xem
  Chap 88 67 lượt xem
  Chap 87 84 lượt xem
  Chap 86 93 lượt xem
  Chap 85 78 lượt xem
  Chap 84 100 lượt xem
  Chap 83 75 lượt xem
  Chap 82 75 lượt xem
  Chap 81 96 lượt xem
  Chap 80 76 lượt xem
  Chap 79 73 lượt xem
  Chap 78 60 lượt xem
  Chap 77 86 lượt xem
  Chap 76 91 lượt xem
  Chap 75 130 lượt xem
  Chap 74 92 lượt xem
  Chap 73 53 lượt xem
  Chap 72 66 lượt xem
  Chap 71 56 lượt xem
  Chap 70 67 lượt xem
  Chap 69 66 lượt xem
  Chap 68 95 lượt xem
  Chap 67 143 lượt xem
  Chap 66 78 lượt xem
  Chap 65 93 lượt xem
  Chap 64 219 lượt xem
  Chap 63 132 lượt xem
  Chap 62 84 lượt xem
  Chap 61 83 lượt xem
  Chap 60 84 lượt xem
  Chap 59 79 lượt xem
  Chap 58 93 lượt xem
  Chap 57 98 lượt xem
  Chap 56 103 lượt xem
  Chap 55 106 lượt xem
  Chap 54 94 lượt xem
  Chap 53 102 lượt xem
  Chap 52 85 lượt xem
  Chap 51 76 lượt xem
  Chap 50 86 lượt xem
  Chap 49 107 lượt xem
  Chap 48 112 lượt xem
  Chap 47 71 lượt xem
  Chap 46 83 lượt xem
  Chap 45 101 lượt xem
  Chap 44 101 lượt xem
  Chap 43 150 lượt xem
  Chap 42 100 lượt xem
  Chap 41 93 lượt xem
  Chap 40 100 lượt xem
  Chap 39 88 lượt xem
  Chap 38 94 lượt xem
  Chap 37 97 lượt xem
  Chap 36 122 lượt xem
  Chap 35 112 lượt xem
  Chap 34 100 lượt xem
  Chap 33 107 lượt xem
  Chap 32 99 lượt xem
  Chap 31 112 lượt xem
  Chap 30 105 lượt xem
  Chap 29 106 lượt xem
  Chap 28 118 lượt xem
  Chap 27 144 lượt xem
  Chap 26 136 lượt xem
  Chap 25 130 lượt xem
  Chap 24 122 lượt xem
  Chap 23 148 lượt xem
  Chap 22 121 lượt xem
  Chap 21 117 lượt xem
  Chap 20 129 lượt xem
  Chap 19 157 lượt xem
  Chap 18 129 lượt xem
  Chap 17 139 lượt xem
  Chap 16 125 lượt xem
  Chap 15 109 lượt xem
  Chap 14 136 lượt xem
  Chap 13 119 lượt xem
  Chap 12 157 lượt xem
  Chap 11 106 lượt xem
  Chap 10 112 lượt xem
  Chap 9 131 lượt xem
  Chap 8 118 lượt xem
  Chap 7 115 lượt xem
  Chap 6 129 lượt xem
  Chap 5 147 lượt xem
  Chap 4 132 lượt xem
  Chap 3 168 lượt xem
  Chap 2 160 lượt xem
  Chap 1 217 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!