Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

kiếp trước nàng bị người khác khinh hại, cuối cùng tang tử thân chết. Hiện giờ trọng sinh trở về, xem nàng xé đôi cẩu nam nữ thế nào. Còn tìm được Vương gia phương tâm ám hứa

Các chương


  Chap 40 7 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 3 lượt xem
  Chap 37 2 lượt xem
  Chap 36 2 lượt xem
  Chap 35 19 lượt xem
  Chap 34 17 lượt xem
  Chap 33 25 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 21 lượt xem
  Chap 30 14 lượt xem
  Chap 29 11 lượt xem
  Chap 28 11 lượt xem
  Chap 27 10 lượt xem
  Chap 26 8 lượt xem
  Chap 25 7 lượt xem
  Chap 24 7 lượt xem
  Chap 23 10 lượt xem
  Chap 22 10 lượt xem
  Chap 21 11 lượt xem
  Chap 20 6 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 29 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 35 lượt xem
  Chap 15 40 lượt xem
  Chap 14 40 lượt xem
  Chap 13 25 lượt xem
  Chap 12 28 lượt xem
  Chap 11 32 lượt xem
  Chap 10 31 lượt xem
  Chap 9 102 lượt xem
  Chap 8 29 lượt xem
  Chap 7 40 lượt xem
  Chap 6 95 lượt xem
  Chap 5 42 lượt xem
  Chap 4 29 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 57 lượt xem
  Chap 1 37 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!