Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

kiếp trước nàng bị người khác khinh hại, cuối cùng tang tử thân chết. Hiện giờ trọng sinh trở về, xem nàng xé đôi cẩu nam nữ thế nào. Còn tìm được Vương gia phương tâm ám hứa

Các chương


  Chap 33 10 lượt xem
  Chap 32 16 lượt xem
  Chap 31 11 lượt xem
  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 1 lượt xem
  Chap 28 1 lượt xem
  Chap 27 1 lượt xem
  Chap 26 1 lượt xem
  Chap 25 1 lượt xem
  Chap 24 1 lượt xem
  Chap 23 1 lượt xem
  Chap 22 1 lượt xem
  Chap 21 1 lượt xem
  Chap 20 1 lượt xem
  Chap 19 20 lượt xem
  Chap 18 9 lượt xem
  Chap 17 18 lượt xem
  Chap 16 22 lượt xem
  Chap 15 21 lượt xem
  Chap 14 18 lượt xem
  Chap 13 17 lượt xem
  Chap 12 10 lượt xem
  Chap 11 11 lượt xem
  Chap 10 13 lượt xem
  Chap 9 48 lượt xem
  Chap 8 13 lượt xem
  Chap 7 20 lượt xem
  Chap 6 57 lượt xem
  Chap 5 24 lượt xem
  Chap 4 15 lượt xem
  Chap 3 20 lượt xem
  Chap 2 33 lượt xem
  Chap 1 26 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!