Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã!
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Các chương


  Chap 111 7 lượt xem
  Chap 110 8 lượt xem
  Chap 109 6 lượt xem
  Chap 108 7 lượt xem
  Chap 107 7 lượt xem
  Chap 106 8 lượt xem
  Chap 104 11 lượt xem
  Chap 103 6 lượt xem
  Chap 102 3 lượt xem
  Chap 101 1 lượt xem
  Chap 100 3 lượt xem
  Chap 99 3 lượt xem
  Chap 97 2 lượt xem
  Chap 96 2 lượt xem
  Chap 95 33 lượt xem
  Chap 94 13 lượt xem
  Chap 93 21 lượt xem
  Chap 92 11 lượt xem
  Chap 91 11 lượt xem
  Chap 90 21 lượt xem
  Chap 89 29 lượt xem
  Chap 88 13 lượt xem
  Chap 87 23 lượt xem
  Chap 86 11 lượt xem
  Chap 85 38 lượt xem
  Chap 84 91 lượt xem
  Chap 83 48 lượt xem
  Chap 82 77 lượt xem
  Chap 81 66 lượt xem
  Chap 80 61 lượt xem
  Chap 79 68 lượt xem
  Chap 78 69 lượt xem
  Chap 77 71 lượt xem
  Chap 76 70 lượt xem
  Chap 75 63 lượt xem
  Chap 74 68 lượt xem
  Chap 73 67 lượt xem
  Chap 72 71 lượt xem
  Chap 71 58 lượt xem
  Chap 70 69 lượt xem
  Chap 69 71 lượt xem
  Chap 68 57 lượt xem
  Chap 67 48 lượt xem
  Chap 66 50 lượt xem
  Chap 65 82 lượt xem
  Chap 64 57 lượt xem
  Chap 63 67 lượt xem
  Chap 62 66 lượt xem
  Chap 61 72 lượt xem
  Chap 60 65 lượt xem
  Chap 59 63 lượt xem
  Chap 58 75 lượt xem
  Chap 57 72 lượt xem
  Chap 56 75 lượt xem
  Chap 55 58 lượt xem
  Chap 54 66 lượt xem
  Chap 53 73 lượt xem
  Chap 52 89 lượt xem
  Chap 51 75 lượt xem
  Chap 50 87 lượt xem
  Chap 49 108 lượt xem
  Chap 48 80 lượt xem
  Chap 47 85 lượt xem
  Chap 46 105 lượt xem
  Chap 45 73 lượt xem
  Chap 44 87 lượt xem
  Chap 43 62 lượt xem
  Chap 42 79 lượt xem
  Chap 41 71 lượt xem
  Chap 40 83 lượt xem
  Chap 39 86 lượt xem
  Chap 38 81 lượt xem
  Chap 37 125 lượt xem
  Chap 36 116 lượt xem
  Chap 35 94 lượt xem
  Chap 34 113 lượt xem
  Chap 33 92 lượt xem
  Chap 32 116 lượt xem
  Chap 31 96 lượt xem
  Chap 30 98 lượt xem
  Chap 29 121 lượt xem
  Chap 28 101 lượt xem
  Chap 27 117 lượt xem
  Chap 26 119 lượt xem
  Chap 25 99 lượt xem
  Chap 24 112 lượt xem
  Chap 23 129 lượt xem
  Chap 22 109 lượt xem
  Chap 21 101 lượt xem
  Chap 20 123 lượt xem
  Chap 19 90 lượt xem
  Chap 18 130 lượt xem
  Chap 17 89 lượt xem
  Chap 16 127 lượt xem
  Chap 15 140 lượt xem
  Chap 14 119 lượt xem
  Chap 13 98 lượt xem
  Chap 12 130 lượt xem
  Chap 11 122 lượt xem
  Chap 10 95 lượt xem
  Chap 9 134 lượt xem
  Chap 8 137 lượt xem
  Chap 7 113 lượt xem
  Chap 6 199 lượt xem
  Chap 5 - Fix 117 lượt xem
  Chap 4 - Fix 152 lượt xem
  Chap 3 - Fix 320 lượt xem
  Chap 2 261 lượt xem
  Chap 1 294 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!