Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cô nàng Diệp Nghi Dương, bị thần đen đủi bám theo, từ nhỏ tới lớn thường gặp tai nạn liên miên, tuy chưa tới mức bỏ mạng, nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra... Kỳ quái là từ khi đụng phải Bạch Nhất Phàm, thì vận đen có vẻ đỡ hơn rồi, vì nửa đời sau được hạnh phúc, cô nàng quyết định bám chặt lấy Bạch Nhất Phàm...

Các chương


  Chap 76 8 lượt xem
  Chap 75 9 lượt xem
  Chap 74 12 lượt xem
  Chap 73 11 lượt xem
  Chap 72 8 lượt xem
  Chap 71 7 lượt xem
  Chap 70 8 lượt xem
  Chap 69 7 lượt xem
  Chap 68 8 lượt xem
  Chap 67 7 lượt xem
  Chap 66 62 lượt xem
  Chap 65 33 lượt xem
  Chap 64 12 lượt xem
  Chap 63 12 lượt xem
  Chap 62 15 lượt xem
  Chap 61 53 lượt xem
  Chap 60 100 lượt xem
  Chap 59 115 lượt xem
  Chap 58 67 lượt xem
  Chap 57 49 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 45 lượt xem
  Chap 54 66 lượt xem
  Chap 53 79 lượt xem
  Chap 52 70 lượt xem
  Chap 51 111 lượt xem
  Chap 50 70 lượt xem
  Chap 49 98 lượt xem
  Chap 48 60 lượt xem
  Chap 47 86 lượt xem
  Chap 46 90 lượt xem
  Chap 45 62 lượt xem
  Chap 44 74 lượt xem
  Chap 43 76 lượt xem
  Chap 42 77 lượt xem
  Chap 41 54 lượt xem
  Chap 40 66 lượt xem
  Chap 39 53 lượt xem
  Chap 38 65 lượt xem
  Chap 37 88 lượt xem
  Chap 36 72 lượt xem
  Chap 35 81 lượt xem
  Chap 34 99 lượt xem
  Chap 33 76 lượt xem
  Chap 32 156 lượt xem
  Chap 31 109 lượt xem
  Chap 30 71 lượt xem
  Chap 29 141 lượt xem
  Chap 28 134 lượt xem
  Chap 27 130 lượt xem
  Chap 26 114 lượt xem
  Chap 25 99 lượt xem
  Chap 24 138 lượt xem
  Chap 23 95 lượt xem
  Chap 22 125 lượt xem
  Chap 21 242 lượt xem
  Chap 20 93 lượt xem
  Chap 19 115 lượt xem
  Chap 18 98 lượt xem
  Chap 17 119 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 115 lượt xem
  Chap 14 88 lượt xem
  Chap 13 104 lượt xem
  Chap 12 112 lượt xem
  Chap 11 98 lượt xem
  Chap 10 101 lượt xem
  Chap 9 117 lượt xem
  Chap 8 122 lượt xem
  Chap 7 97 lượt xem
  Chap 6 113 lượt xem
  Chap 5 88 lượt xem
  Chap 4 94 lượt xem
  Chap 3 97 lượt xem
  Chap 2 104 lượt xem
  Chap 1 126 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!