Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sudo Kaname không may bị kéo vào một game điện thoại bởi bạn của cậu ta.. sự thật về game này vẫn còn bí ẩn nhưng có một quy tắc vàng:" giết hoặc bị giết". Một thể loại kinh dị và thần bí.
Gần giống 
mirai nikki (coi như ss2 vậy :)) )

Các chương


  Chap 62 3 lượt xem
  Chap 61 13 lượt xem
  Chap 60 15 lượt xem
  Chap 59 13 lượt xem
  Chap 58 15 lượt xem
  Chap 58 1 lượt xem
  Chap 57 24 lượt xem
  Chap 56 13 lượt xem
  Chap 55 46 lượt xem
  Chap 54 55 lượt xem
  Chap 53 109 lượt xem
  Chap 52 43 lượt xem
  Chap 51 45 lượt xem
  Chap 50 94 lượt xem
  Chap 49 81 lượt xem
  Chap 48 93 lượt xem
  Chap 47 79 lượt xem
  Chap 46 78 lượt xem
  Chap 45 45 lượt xem
  Chap 44 72 lượt xem
  Chap 43 68 lượt xem
  Chap 42 84 lượt xem
  Chap 41 98 lượt xem
  Chap 40 97 lượt xem
  Chap 39 60 lượt xem
  Chap 38 173 lượt xem
  Chap 37 100 lượt xem
  Chap 36 131 lượt xem
  Chap 35 106 lượt xem
  Chap 34 101 lượt xem
  Chap 33 56 lượt xem
  Chap 32 83 lượt xem
  Chap 31 78 lượt xem
  Chap 30 64 lượt xem
  Chap 29 62 lượt xem
  Chap 28 70 lượt xem
  Chap 27 71 lượt xem
  Chap 26 77 lượt xem
  Chap 25 131 lượt xem
  Chap 24 71 lượt xem
  Chap 23 75 lượt xem
  Chap 22 123 lượt xem
  Chap 21 80 lượt xem
  Chap 20 63 lượt xem
  Chap 19 102 lượt xem
  Chap 18 85 lượt xem
  Chap 17 70 lượt xem
  Chap 16 85 lượt xem
  Chap 15 69 lượt xem
  Chap 14.2 66 lượt xem
  Chap 14 56 lượt xem
  Chap 13 71 lượt xem
  Chap 12.5 56 lượt xem
  Chap 12 66 lượt xem
  Chap 11 58 lượt xem
  Chap 10 63 lượt xem
  Chap 9 67 lượt xem
  Chap 8 80 lượt xem
  Chap 7 75 lượt xem
  Chap 6 73 lượt xem
  Chap 5 74 lượt xem
  Chap 4 96 lượt xem
  Chap 3 73 lượt xem
  Chap 2 64 lượt xem
  Chap 1 193 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!