Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sudo Kaname không may bị kéo vào một game điện thoại bởi bạn của cậu ta.. sự thật về game này vẫn còn bí ẩn nhưng có một quy tắc vàng:" giết hoặc bị giết". Một thể loại kinh dị và thần bí.
Gần giống 
mirai nikki (coi như ss2 vậy :)) )

Các chương


  Chap 59 6 lượt xem
  Chap 58 9 lượt xem
  Chap 58 1 lượt xem
  Chap 57 20 lượt xem
  Chap 56 11 lượt xem
  Chap 55 33 lượt xem
  Chap 54 47 lượt xem
  Chap 53 81 lượt xem
  Chap 52 38 lượt xem
  Chap 51 34 lượt xem
  Chap 50 69 lượt xem
  Chap 49 66 lượt xem
  Chap 48 68 lượt xem
  Chap 47 66 lượt xem
  Chap 46 61 lượt xem
  Chap 45 37 lượt xem
  Chap 44 59 lượt xem
  Chap 43 59 lượt xem
  Chap 42 75 lượt xem
  Chap 41 84 lượt xem
  Chap 40 83 lượt xem
  Chap 39 46 lượt xem
  Chap 38 127 lượt xem
  Chap 37 91 lượt xem
  Chap 36 106 lượt xem
  Chap 35 96 lượt xem
  Chap 34 91 lượt xem
  Chap 33 52 lượt xem
  Chap 32 73 lượt xem
  Chap 31 69 lượt xem
  Chap 30 55 lượt xem
  Chap 29 53 lượt xem
  Chap 28 59 lượt xem
  Chap 27 61 lượt xem
  Chap 26 66 lượt xem
  Chap 25 108 lượt xem
  Chap 24 56 lượt xem
  Chap 23 67 lượt xem
  Chap 22 101 lượt xem
  Chap 21 66 lượt xem
  Chap 20 59 lượt xem
  Chap 19 80 lượt xem
  Chap 18 76 lượt xem
  Chap 17 61 lượt xem
  Chap 16 78 lượt xem
  Chap 15 61 lượt xem
  Chap 14.2 52 lượt xem
  Chap 14 44 lượt xem
  Chap 13 61 lượt xem
  Chap 12.5 52 lượt xem
  Chap 12 56 lượt xem
  Chap 11 54 lượt xem
  Chap 10 51 lượt xem
  Chap 9 51 lượt xem
  Chap 8 69 lượt xem
  Chap 7 61 lượt xem
  Chap 6 63 lượt xem
  Chap 5 59 lượt xem
  Chap 4 88 lượt xem
  Chap 3 60 lượt xem
  Chap 2 57 lượt xem
  Chap 1 178 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!