Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Các chương


  Chap 145 6 lượt xem
  Chap 144 8 lượt xem
  Chap 143 6 lượt xem
  Chap 142 2 lượt xem
  Chap 141 3 lượt xem
  Chap 140 1 lượt xem
  Chap 139 1 lượt xem
  Chap 138 29 lượt xem
  Chap 137 26 lượt xem
  Chap 136 20 lượt xem
  Chap 135 29 lượt xem
  Chap 134 27 lượt xem
  Chap 133 19 lượt xem
  Chap 132 38 lượt xem
  Chap 131 23 lượt xem
  Chap 130 18 lượt xem
  Chap 129 18 lượt xem
  Chap 128 25 lượt xem
  Chap 127 37 lượt xem
  Chap 126 20 lượt xem
  Chap 125 27 lượt xem
  Chap 124 28 lượt xem
  Chap 123 36 lượt xem
  Chap 122 17 lượt xem
  Chap 121 26 lượt xem
  Chap 120 17 lượt xem
  Chap 119 42 lượt xem
  Chap 118 21 lượt xem
  Chap 117 34 lượt xem
  Chap 116 35 lượt xem
  Chap 115 60 lượt xem
  Chap 114 66 lượt xem
  Chap 113 52 lượt xem
  Chap 112 74 lượt xem
  Chap 111 64 lượt xem
  Chap 110 57 lượt xem
  Chap 109 69 lượt xem
  Chap 108 58 lượt xem
  Chap 107 56 lượt xem
  Chap 106 72 lượt xem
  Chap 105 80 lượt xem
  Chap 104 45 lượt xem
  Chap 103 66 lượt xem
  Chap 102 54 lượt xem
  Chap 101 58 lượt xem
  Chap 100 55 lượt xem
  Chap 99 46 lượt xem
  Chap 98 53 lượt xem
  Chap 97 76 lượt xem
  Chap 96 74 lượt xem
  Chap 95 63 lượt xem
  Chap 94 51 lượt xem
  Chap 93 52 lượt xem
  Chap 92 58 lượt xem
  Chap 91 58 lượt xem
  Chap 90 83 lượt xem
  Chap 89 49 lượt xem
  Chap 88 33 lượt xem
  Chap 87 41 lượt xem
  Chap 86 38 lượt xem
  Chap 85 62 lượt xem
  Chap 84 73 lượt xem
  Chap 83 42 lượt xem
  Chap 82 43 lượt xem
  Chap 81 42 lượt xem
  Chap 80 37 lượt xem
  Chap 79 38 lượt xem
  Chap 78 42 lượt xem
  Chap 77 59 lượt xem
  Chap 76 49 lượt xem
  Chap 75 77 lượt xem
  Chap 74 77 lượt xem
  Chap 73 59 lượt xem
  Chap 72 51 lượt xem
  Chap 71 85 lượt xem
  Chap 70 67 lượt xem
  Chap 69 53 lượt xem
  Chap 68 66 lượt xem
  Chap 67 77 lượt xem
  Chap 66 70 lượt xem
  Chap 65 63 lượt xem
  Chap 64 56 lượt xem
  Chap 63 58 lượt xem
  Chap 62 52 lượt xem
  Chap 61 56 lượt xem
  Chap 60 75 lượt xem
  Chap 59 60 lượt xem
  Chap 58 48 lượt xem
  Chap 57 55 lượt xem
  Chap 56 71 lượt xem
  Chap 55 59 lượt xem
  Chap 54 67 lượt xem
  Chap 53 100 lượt xem
  Chap 52 85 lượt xem
  Chap 51 80 lượt xem
  Chap 50 104 lượt xem
  Chap 49 72 lượt xem
  Chap 48 68 lượt xem
  Chap 47 66 lượt xem
  Chap 46 103 lượt xem
  Chap 45 70 lượt xem
  Chap 44 104 lượt xem
  Chap 43 95 lượt xem
  Chap 42 93 lượt xem
  Chap 41 71 lượt xem
  Chap 40 89 lượt xem
  Chap 39 70 lượt xem
  Chap 38 66 lượt xem
  Chap 37 67 lượt xem
  Chap 36 86 lượt xem
  Chap 35 92 lượt xem
  Chap 34 86 lượt xem
  Chap 33 74 lượt xem
  Chap 32 120 lượt xem
  Chap 31 78 lượt xem
  Chap 30 114 lượt xem
  Chap 29 90 lượt xem
  Chap 28 107 lượt xem
  Chap 27 97 lượt xem
  Chap 26 70 lượt xem
  Chap 25 79 lượt xem
  Chap 24 124 lượt xem
  Chap 23 128 lượt xem
  Chap 22 89 lượt xem
  Chap 21 94 lượt xem
  Chap 20 88 lượt xem
  Chap 19 124 lượt xem
  Chap 18 94 lượt xem
  Chap 17 65 lượt xem
  Chap 16 115 lượt xem
  Chap 15 114 lượt xem
  Chap 14 78 lượt xem
  Chap 13 84 lượt xem
  Chap 12 59 lượt xem
  Chap 11 65 lượt xem
  Chap 10 84 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 70 lượt xem
  Chap 6 118 lượt xem
  Chap 5 115 lượt xem
  Chap 4 160 lượt xem
  Chap 3 156 lượt xem
  Chap 2 130 lượt xem
  Chap 1 176 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!