Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

Các chương


  Chap 83 12 lượt xem
  Chap 82 4 lượt xem
  Chap 81 15 lượt xem
  Chap 80 7 lượt xem
  Chap 79 12 lượt xem
  Chap 78 7 lượt xem
  Chap 77 7 lượt xem
  Chap 76 21 lượt xem
  Chap 75 11 lượt xem
  Chap 74 17 lượt xem
  Chap 73 12 lượt xem
  Chap 72 14 lượt xem
  Chap 71 14 lượt xem
  Chap 70 14 lượt xem
  Chap 69 52 lượt xem
  Chap 68 64 lượt xem
  Chap 67 49 lượt xem
  Chap 66 103 lượt xem
  Chap 65 34 lượt xem
  Chap 64 76 lượt xem
  Chap 63 59 lượt xem
  Chap 62 49 lượt xem
  Chap 61 56 lượt xem
  Chap 60 44 lượt xem
  Chap 59 70 lượt xem
  Chap 58 61 lượt xem
  Chap 57 41 lượt xem
  Chap 56 33 lượt xem
  Chap 55 79 lượt xem
  Chap 54 69 lượt xem
  Chap 53 39 lượt xem
  Chap 52 61 lượt xem
  Chap 51 38 lượt xem
  Chap 50 66 lượt xem
  Chap 49 47 lượt xem
  Chap 48 65 lượt xem
  Chap 47 54 lượt xem
  Chap 46 33 lượt xem
  Chap 45 65 lượt xem
  Chap 44 30 lượt xem
  Chap 43 58 lượt xem
  Chap 42 41 lượt xem
  Chap 41 67 lượt xem
  Chap 40 52 lượt xem
  Chap 39 87 lượt xem
  Chap 38 63 lượt xem
  Chap 37 63 lượt xem
  Chap 36 89 lượt xem
  Chap 35 68 lượt xem
  Chap 34 60 lượt xem
  Chap 33 80 lượt xem
  Chap 32 65 lượt xem
  Chap 31 61 lượt xem
  Chap 30 51 lượt xem
  Chap 29 50 lượt xem
  Chap 28 56 lượt xem
  Chap 27 60 lượt xem
  Chap 26 79 lượt xem
  Chap 25 79 lượt xem
  Chap 24 43 lượt xem
  Chap 23 73 lượt xem
  Chap 22 56 lượt xem
  Chap 21 71 lượt xem
  Chap 20 60 lượt xem
  Chap 19 83 lượt xem
  Chap 18 70 lượt xem
  Chap 17 61 lượt xem
  Chap 16 71 lượt xem
  Chap 15 80 lượt xem
  Chap 14 94 lượt xem
  Chap 13 77 lượt xem
  Chap 12 93 lượt xem
  Chap 11 92 lượt xem
  Chap 10 126 lượt xem
  Chap 9 89 lượt xem
  Chap 8 91 lượt xem
  Chap 7 83 lượt xem
  Chap 6 233 lượt xem
  Chap 5 110 lượt xem
  Chap 4 125 lượt xem
  Chap 3 185 lượt xem
  Chap 2 142 lượt xem
  Chap 1 178 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!