Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Các chương


  Chap 68 4 lượt xem
  Chap 67 1 lượt xem
  Chap 66 6 lượt xem
  Chap 65 2 lượt xem
  Chap 64 4 lượt xem
  Chap 63 7 lượt xem
  Chap 62 9 lượt xem
  Chap 61 11 lượt xem
  Chap 60 5 lượt xem
  Chap 59 4 lượt xem
  Chap 58 10 lượt xem
  Chap 57 12 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 7 lượt xem
  Chap 54 8 lượt xem
  Chap 53 5 lượt xem
  Chap 52 7 lượt xem
  Chap 51 3 lượt xem
  Chap 50 6 lượt xem
  Chap 49 6 lượt xem
  Chap 48 5 lượt xem
  Chap 47 4 lượt xem
  Chap 46 7 lượt xem
  Chap 45 7 lượt xem
  Chap 44 6 lượt xem
  Chap 43 13 lượt xem
  Chap 42 8 lượt xem
  Chap 41 5 lượt xem
  Chap 40 6 lượt xem
  Chap 39 10 lượt xem
  Chap 38 5 lượt xem
  Chap 37 8 lượt xem
  Chap 36 11 lượt xem
  Chap 35 5 lượt xem
  Chap 34 7 lượt xem
  Chap 33 4 lượt xem
  Chap 32 7 lượt xem
  Chap 31 4 lượt xem
  Chap 30 8 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 15 lượt xem
  Chap 27 10 lượt xem
  Chap 26 9 lượt xem
  Chap 25 8 lượt xem
  Chap 24 19 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 14 lượt xem
  Chap 21 19 lượt xem
  Chap 20 18 lượt xem
  Chap 19 15 lượt xem
  Chap 18 16 lượt xem
  Chap 17 17 lượt xem
  Chap 16 20 lượt xem
  Chap 15 13 lượt xem
  Chap 14 15 lượt xem
  Chap 14 0 lượt xem
  Chap 13 12 lượt xem
  Chap 12 20 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 16 lượt xem
  Chap 9 26 lượt xem
  Chap 8 15 lượt xem
  Chap 7 23 lượt xem
  Chap 6 18 lượt xem
  Chap 5 16 lượt xem
  Chap 4 16 lượt xem
  Chap 3 17 lượt xem
  Chap 2 45 lượt xem
  Chap 1 89 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!