Loading...

Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Bạn muốn tôi chọn một trong hai cô gái đó không?
Không! tôi sẽ chọn cả hai.
Một anh chàng sinh viên ngành kỹ thuật, anh quen được hai cô sinh viên năm nhất tại trường đại học.
Và anh ta thích hẹn hò với hai cô gái đó!!

Các chương


  Chap 48 3241 lượt xem
  Chap 47 1502 lượt xem
  Chap 46 1300 lượt xem
  Chap 45 1338 lượt xem
  Chap 44 1364 lượt xem
  Chap 43 1315 lượt xem
  Chap 42 1430 lượt xem
  Chap 41 1306 lượt xem
  Chap 40 1444 lượt xem
  Chap 39 1236 lượt xem
  Chap 38 1364 lượt xem
  Chap 37 1311 lượt xem
  Chap 36 1262 lượt xem
  Chap 35 1195 lượt xem
  Chap 34 1280 lượt xem
  Chap 33 1327 lượt xem
  Chap 32 1367 lượt xem
  Chap 31 1478 lượt xem
  Chap 30 1479 lượt xem
  Chap 29 1323 lượt xem
  Chap 28 1284 lượt xem
  Chap 27 1288 lượt xem
  Chap 26 1328 lượt xem
  Chap 25 1332 lượt xem
  Chap 24 1468 lượt xem
  Chap 23 1382 lượt xem
  Chap 22 1423 lượt xem
  Chap 21 1427 lượt xem
  Chap 20 1538 lượt xem
  Chap 19 1457 lượt xem
  Chap 18 1469 lượt xem
  Chap 17 1562 lượt xem
  Chap 16 1549 lượt xem
  Chap 15 1597 lượt xem
  Chap 14 1465 lượt xem
  Chap 13 1516 lượt xem
  Chap 12 1565 lượt xem
  Chap 11 1628 lượt xem
  Chap 10 1763 lượt xem
  Chap 9 1516 lượt xem
  Chap 8 1579 lượt xem
  Chap 7 1603 lượt xem
  Chap 6 1712 lượt xem
  Chap 5 1847 lượt xem
  Chap 4 1901 lượt xem
  Chap 3 2054 lượt xem
  Chap 2 2495 lượt xem
  Chap 1 3746 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!