Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Cùng gia đình bị triệu hồi sang thế giới khác, làm gì thì vào đọc là biết ...............

Các chương


  Chap 11 7 lượt xem
  Chap 10 3 lượt xem
  Chap 9 22 lượt xem
  Chap 8 91 lượt xem
  Chap 7 109 lượt xem
  Chap 6 119 lượt xem
  Chap 5 97 lượt xem
  Chap 4 59 lượt xem
  Chap 3 183 lượt xem
  Chap 2 317 lượt xem
  Chap 1 345 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!