Loading...

Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Phần tiếp theo của Gosu
Hành trình trả thù cho sư phụ vẫn tiếp tục
liệu main có càng ngày càng hơn phần 1 không? các bạn đón xem nhé!

Các chương


  Chap 45 45 lượt xem
  Chap 44 46 lượt xem
  Chap 43 65 lượt xem
  Chap 42 45 lượt xem
  Chap 41 44 lượt xem
  Chap 40 36 lượt xem
  Chap 39 38 lượt xem
  Chap 38 51 lượt xem
  Chap 37 70 lượt xem
  Chap 36 220 lượt xem
  Chap 35 98 lượt xem
  Chap 34 147 lượt xem
  Chap 33 111 lượt xem
  Chap 32 134 lượt xem
  Chap 31 192 lượt xem
  Chap 30 154 lượt xem
  Chap 29 164 lượt xem
  Chap 28 190 lượt xem
  Chap 27 267 lượt xem
  Chap 26 204 lượt xem
  Chap 25 682 lượt xem
  Chap 24 772 lượt xem
  Chap 23 417 lượt xem
  Chap 22 1461 lượt xem
  Chap 21 1402 lượt xem
  Chap 20 1754 lượt xem
  Chap 19 1049 lượt xem
  Chap 18 763 lượt xem
  Chap 17 695 lượt xem
  Chap 16 656 lượt xem
  Chap 15 694 lượt xem
  Chap 14 677 lượt xem
  Chap 13 690 lượt xem
  Chap 12 675 lượt xem
  Chap 11 732 lượt xem
  Chap 10 703 lượt xem
  Chap 9 585 lượt xem
  Chap 8 - Fix 702 lượt xem
  Chap 7 526 lượt xem
  Chap 6 - Fix 604 lượt xem
  Chap 5 615 lượt xem
  Chap 4 654 lượt xem
  Chap 3 647 lượt xem
  Chap 2 635 lượt xem
  Chap 1 1101 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!