Loading...

Đánh giá


Có tổng 19 đánh giá!


Sơ lược

Câu chuyện về thằng main chính dớt con bạn cũ - nhỏ đó đã có bạn trai - rồi pla pla - main 9 hốt luôn con nhỏ làm chung rồi từa lưa nữa~~~

Các chương


  Chap 93 - Raw - END 2368 lượt xem
  Chap 92 - RAW 1326 lượt xem
  Chap 91 - raw 1282 lượt xem
  Chap 90 - RAW 1513 lượt xem
  Chap 89 - RAW 1549 lượt xem
  Chap 88 1422 lượt xem
  Chap 87 1258 lượt xem
  Chap 86 1293 lượt xem
  Chap 85 1239 lượt xem
  Chap 84 1223 lượt xem
  Chap 83 1199 lượt xem
  Chap 82 3142 lượt xem
  Chap 81 1604 lượt xem
  Chap 80 1561 lượt xem
  Chap 79 1484 lượt xem
  Chap 78 1445 lượt xem
  Chap 77 1408 lượt xem
  Chap 76 1410 lượt xem
  Chap 75 1359 lượt xem
  Chap 74 1312 lượt xem
  Chap 73 1379 lượt xem
  Chap 72 1382 lượt xem
  Chap 71 1515 lượt xem
  Chap 70 1432 lượt xem
  Chap 69 1322 lượt xem
  Chap 68 1311 lượt xem
  Chap 67 1315 lượt xem
  Chap 66 1394 lượt xem
  Chap 65 1354 lượt xem
  Chap 64 1347 lượt xem
  Chap 63 1313 lượt xem
  Chap 62 1359 lượt xem
  Chap 61 1289 lượt xem
  Chap 60 1408 lượt xem
  Chap 59 1173 lượt xem
  Chap 58 1210 lượt xem
  Chap 57 1207 lượt xem
  Chap 56 1193 lượt xem
  Chap 55 1243 lượt xem
  Chap 54 1198 lượt xem
  Chap 53 1207 lượt xem
  Chap 52 1244 lượt xem
  Chap 51 1259 lượt xem
  Chap 50 1422 lượt xem
  Chap 49 1246 lượt xem
  Chap 48 1327 lượt xem
  Chap 47 1272 lượt xem
  Chap 46 1275 lượt xem
  Chap 45 1309 lượt xem
  Chap 44 1273 lượt xem
  Chap 43 1246 lượt xem
  Chap 42 1297 lượt xem
  Chap 41 1307 lượt xem
  Chap 40 1428 lượt xem
  Chap 39 1290 lượt xem
  Chap 38 1370 lượt xem
  Chap 37 1342 lượt xem
  Chap 36 1481 lượt xem
  Chap 35 1575 lượt xem
  Chap 34 1506 lượt xem
  Chap 33 1514 lượt xem
  Chap 32 1517 lượt xem
  Chap 31 1495 lượt xem
  Chap 30 1662 lượt xem
  Chap 29 1504 lượt xem
  Chap 28 1559 lượt xem
  Chap 27 1678 lượt xem
  Chap 26 1757 lượt xem
  Chap 25 1803 lượt xem
  Chap 24 1811 lượt xem
  Chap 23 1795 lượt xem
  Chap 22 1859 lượt xem
  Chap 21 1826 lượt xem
  Chap 20 1808 lượt xem
  Chap 19 1734 lượt xem
  Chap 18 1864 lượt xem
  Chap 17 1989 lượt xem
  Chap 16 2161 lượt xem
  Chap 15 2166 lượt xem
  Chap 14 2146 lượt xem
  Chap 13 2087 lượt xem
  Chap 12 2132 lượt xem
  Chap 11 2123 lượt xem
  Chap 10 2244 lượt xem
  Chap 9 2202 lượt xem
  Chap 8 2154 lượt xem
  Chap 7 2188 lượt xem
  Chap 6 2533 lượt xem
  Chap 5 2758 lượt xem
  Chap 4 2808 lượt xem
  Chap 3 2760 lượt xem
  Chap 2 2746 lượt xem
  Chap 1 3562 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!