Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)

Bạn cũng có thể xem 1 bản nữa ở đây: https://truyentranhaz.net/truyen-tt8-perfect-half.html

Các chương


  Chap 75 47 lượt xem
  Chap 74 27 lượt xem
  Chap 73 279 lượt xem
  Chap 72 184 lượt xem
  Chap 71 590 lượt xem
  Chap 70 347 lượt xem
  Chap 69 317 lượt xem
  Chap 68 308 lượt xem
  Chap 67 299 lượt xem
  Chap 66 671 lượt xem
  Chap 65 520 lượt xem
  Chap 64 540 lượt xem
  Chap 63 464 lượt xem
  Chap 62 489 lượt xem
  Chap 61 1046 lượt xem
  Chap 60 831 lượt xem
  Chap 59 1406 lượt xem
  Chap 58 3996 lượt xem
  Chap 57 2365 lượt xem
  Chap 56 2698 lượt xem
  Chap 55 3097 lượt xem
  Chap 54 2763 lượt xem
  Chap 53 2824 lượt xem
  Chap 52 2618 lượt xem
  Chap 51 7620 lượt xem
  Chap 50 4793 lượt xem
  Chap 49 4591 lượt xem
  Chap 48 4538 lượt xem
  Chap 47 4171 lượt xem
  Chap 46 4533 lượt xem
  Chap 45 - Bản dịch 6644 lượt xem
  Chap 44 6219 lượt xem
  Chap 43 5693 lượt xem
  Chap 42 6570 lượt xem
  Chap 41 4891 lượt xem
  Chap 40 5050 lượt xem
  Chap 39 4752 lượt xem
  Chap 38 4865 lượt xem
  Chap 37 4629 lượt xem
  Chap 36 - Fix 5461 lượt xem
  Chap 35 4820 lượt xem
  Chap 34 5013 lượt xem
  Chap 33 5336 lượt xem
  Chap 32 5281 lượt xem
  Chap 31 5225 lượt xem
  Chap 30 5173 lượt xem
  Chap 29 4691 lượt xem
  Chap 28 4319 lượt xem
  Chap 27 4496 lượt xem
  Chap 26 4169 lượt xem
  Chap 25 4258 lượt xem
  Chap 24 4232 lượt xem
  Chap 23 4313 lượt xem
  Chap 22 4621 lượt xem
  Chap 21 4439 lượt xem
  Chap 20 4958 lượt xem
  Chap 19 4200 lượt xem
  Chap 18 3924 lượt xem
  Chap 17 3852 lượt xem
  Chap 16 3752 lượt xem
  Chap 15 3826 lượt xem
  Chap 14 3751 lượt xem
  Chap 13 3905 lượt xem
  Chap 12 4306 lượt xem
  Chap 11 4156 lượt xem
  Chap 10 4213 lượt xem
  Chap 9 3995 lượt xem
  Chap 8 4465 lượt xem
  Chap 7 4741 lượt xem
  Chap 6 4718 lượt xem
  Chap 5 4618 lượt xem
  Chap 4 5155 lượt xem
  Chap 3 5321 lượt xem
  Chap 2 5311 lượt xem
  Chap 1 6415 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!