Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện này kể về 1 hòn đảo gồm những con ma cà rồng phải oằn mình chống lại 1 con quái vật đến từ thế giới bên ngoài có tên là Akira để có thể bảo tồn giống nòi ma cà rồng của mình

Thanh niên Vampire Miyabi sau khi thoát khỏi thí nghiệm tàn khốc của chính phủ,sự giam cầm vô nhân đạo của loài người đã tập hợp lực lượng để bảo vệ chủng tộc Vampire thoát khỏi cảnh diệt chủng,đáng tiếc công cuộc này thường xuyên bị những phần tử xấu xa mà nổi bật nhất là Akira ngăn cản,biết bao nhiêu đồng loại Vampire đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Akira nhưng Miyabi vẫn không nản lòng,vẫn mong Akira có thể thấu hiểu mình như Thần Rìu đã thấu hiểu và sát cánh bên anh 

Các chương


  Chap 176 21 lượt xem
  Chap 175 63 lượt xem
  Chap 174 51 lượt xem
  Chap 173 31 lượt xem
  Chap 172 42 lượt xem
  Chap 171 22 lượt xem
  Chap 170 58 lượt xem
  Chap 169 127 lượt xem
  Chap 168 31 lượt xem
  Chap 167 29 lượt xem
  Chap 166 30 lượt xem
  Chap 165 36 lượt xem
  Chap 164 83 lượt xem
  Chap 163 65 lượt xem
  Chap 162 117 lượt xem
  Chap 161 74 lượt xem
  Chap 160 60 lượt xem
  Chap 159 73 lượt xem
  Chap 158 66 lượt xem
  Chap 157 50 lượt xem
  Chap 156 112 lượt xem
  Chap 155 91 lượt xem
  Chap 155 1 lượt xem
  Chap 154 95 lượt xem
  Chap 153 101 lượt xem
  Chap 152 96 lượt xem
  Chap 151 55 lượt xem
  Chap 150 104 lượt xem
  Chap 149 110 lượt xem
  Chap 148 83 lượt xem
  Chap 147 79 lượt xem
  Chap 146 61 lượt xem
  Chap 145 56 lượt xem
  Chap 144 45 lượt xem
  Chap 143 125 lượt xem
  Chap 142 101 lượt xem
  Chap 141 97 lượt xem
  Chap 140 62 lượt xem
  Chap 139 88 lượt xem
  Chap 138 134 lượt xem
  Chap 138 1 lượt xem
  Chap 138 1 lượt xem
  Chap 138 1 lượt xem
  Chap 138 1 lượt xem
  Chap 137 70 lượt xem
  Chap 136 102 lượt xem
  Chap 135 68 lượt xem
  Chap 134 100 lượt xem
  Chap 133 89 lượt xem
  Chap 132 92 lượt xem
  Chap 131 102 lượt xem
  Chap 130 80 lượt xem
  Chap 129 95 lượt xem
  Chap 128 95 lượt xem
  Chap 127 95 lượt xem
  Chap 126 105 lượt xem
  Chap 125 112 lượt xem
  Chap 124 122 lượt xem
  Chap 123 101 lượt xem
  Chap 122 102 lượt xem
  Chap 121 94 lượt xem
  Chap 120 75 lượt xem
  Chap 119 76 lượt xem
  Chap 118 105 lượt xem
  Chap 117 143 lượt xem
  Chap 116 89 lượt xem
  Chap 115 139 lượt xem
  Chap 114 81 lượt xem
  Chap 113 138 lượt xem
  Chap 112 103 lượt xem
  Chap 111 98 lượt xem
  Chap 110 110 lượt xem
  Chap 109 109 lượt xem
  Chap 108 90 lượt xem
  Chap 107 90 lượt xem
  Chap 106 94 lượt xem
  Chap 105 98 lượt xem
  Chap 104 94 lượt xem
  Chap 103 78 lượt xem
  Chap 102 106 lượt xem
  Chap 101 69 lượt xem
  Chap 100 71 lượt xem
  Chap 99 99 lượt xem
  Chap 98 75 lượt xem
  Chap 97 68 lượt xem
  Chap 96 65 lượt xem
  Chap 95 53 lượt xem
  Chap 94 82 lượt xem
  Chap 93 80 lượt xem
  Chap 92 63 lượt xem
  Chap 91 64 lượt xem
  Chap 90 70 lượt xem
  Chap 89 61 lượt xem
  Chap 88 92 lượt xem
  Chap 87 109 lượt xem
  Chap 86 118 lượt xem
  Chap 85 94 lượt xem
  Chap 84 85 lượt xem
  Chap 83 87 lượt xem
  Chap 82 84 lượt xem
  Chap 81 96 lượt xem
  Chap 80 73 lượt xem
  Chap 79 78 lượt xem
  Chap 78 85 lượt xem
  Chap 77 89 lượt xem
  Chap 76 97 lượt xem
  Chap 75 75 lượt xem
  Chap 72 85 lượt xem
  Chap 71 108 lượt xem
  Chap 70 133 lượt xem
  Chap 69 92 lượt xem
  Chap 68 119 lượt xem
  Chap 67 87 lượt xem
  Chap 66 97 lượt xem
  Chap 65 108 lượt xem
  Chap 64 110 lượt xem
  Chap 63 118 lượt xem
  Chap 62 84 lượt xem
  Chap 61 137 lượt xem
  Chap 60 120 lượt xem
  Chap 59 103 lượt xem
  Chap 58 101 lượt xem
  Chap 57 107 lượt xem
  Chap 56 146 lượt xem
  Chap 55 165 lượt xem
  Chap 54 112 lượt xem
  Chap 53 114 lượt xem
  Chap 52 147 lượt xem
  Chap 51 96 lượt xem
  Chap 50 103 lượt xem
  Chap 49 106 lượt xem
  Chap 48 94 lượt xem
  Chap 47 96 lượt xem
  Chap 46 116 lượt xem
  Chap 45 105 lượt xem
  Chap 44 131 lượt xem
  Chap 43 115 lượt xem
  Chap 42 118 lượt xem
  Chap 41 115 lượt xem
  Chap 40 155 lượt xem
  Chap 39 139 lượt xem
  Chap 38 98 lượt xem
  Chap 37 98 lượt xem
  Chap 36 115 lượt xem
  Chap 35 94 lượt xem
  Chap 34 142 lượt xem
  Chap 33 141 lượt xem
  Chap 32 106 lượt xem
  Chap 31 113 lượt xem
  Chap 30 143 lượt xem
  Chap 29 126 lượt xem
  Chap 28 131 lượt xem
  Chap 27 137 lượt xem
  Chap 26 119 lượt xem
  Chap 25 84 lượt xem
  Chap 24 106 lượt xem
  Chap 23 133 lượt xem
  Chap 22 150 lượt xem
  Chap 21 135 lượt xem
  Chap 20 137 lượt xem
  Chap 19 129 lượt xem
  Chap 18 117 lượt xem
  Chap 17 206 lượt xem
  Chap 16 114 lượt xem
  Chap 15 137 lượt xem
  Chap 14 135 lượt xem
  Chap 13 156 lượt xem
  Chap 12 158 lượt xem
  Chap 11 139 lượt xem
  Chap 10 173 lượt xem
  Chap 9 137 lượt xem
  Chap 8 176 lượt xem
  Chap 7 115 lượt xem
  Chap 6 163 lượt xem
  Chap 5 143 lượt xem
  Chap 4 187 lượt xem
  Chap 3 148 lượt xem
  Chap 2 141 lượt xem
  Chap 1 254 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!