Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Chuyện ngày thường của 1 tên yakuza Nitta và cô gái bí ẩn Hina.

Các chương


  Chap 83 15 lượt xem
  Chap 82 61 lượt xem
  Chap 81 53 lượt xem
  Chap 80 27 lượt xem
  Chap 79 54 lượt xem
  Chap 78 78 lượt xem
  Chap 77 60 lượt xem
  Chap 76 48 lượt xem
  Chap 75 108 lượt xem
  Chap 74.5 137 lượt xem
  Chap 74 132 lượt xem
  Chap 73 99 lượt xem
  Chap 72 131 lượt xem
  Chap 71 84 lượt xem
  Chap 70 133 lượt xem
  Chap 69 99 lượt xem
  Chap 68 174 lượt xem
  Chap 67 270 lượt xem
  Chap 66 154 lượt xem
  Chap 65 134 lượt xem
  Chap 64 132 lượt xem
  Chap 63 135 lượt xem
  Chap 62 156 lượt xem
  Chap 61 188 lượt xem
  Chap 60 214 lượt xem
  Chap 59 157 lượt xem
  Chap 58 205 lượt xem
  Chap 57 179 lượt xem
  Chap 56 172 lượt xem
  Chap 55 146 lượt xem
  Chap 54 182 lượt xem
  Chap 53 165 lượt xem
  Chap 52 172 lượt xem
  Chap 51 181 lượt xem
  Chap 50 161 lượt xem
  Chap 49 180 lượt xem
  Chap 48 186 lượt xem
  Chap 47 160 lượt xem
  Chap 46 155 lượt xem
  Chap 45 158 lượt xem
  Chap 44 221 lượt xem
  Chap 43 161 lượt xem
  Chap 42 160 lượt xem
  Chap 41 161 lượt xem
  Chap 40 217 lượt xem
  Chap 39 162 lượt xem
  Chap 38 173 lượt xem
  Chap 37.5 133 lượt xem
  Chap 37 143 lượt xem
  Chap 36 163 lượt xem
  Chap 35 147 lượt xem
  Chap 34 167 lượt xem
  Chap 33 150 lượt xem
  Chap 32 197 lượt xem
  Chap 31 229 lượt xem
  Chap 30 179 lượt xem
  Chap 29 141 lượt xem
  Chap 28 149 lượt xem
  Chap 27 153 lượt xem
  Chap 26 157 lượt xem
  Chap 25 147 lượt xem
  Chap 24 138 lượt xem
  Chap 23 175 lượt xem
  Chap 22 135 lượt xem
  Chap 21 152 lượt xem
  Chap 20 172 lượt xem
  Chap 19 144 lượt xem
  Chap 18.5 113 lượt xem
  Chap 18 176 lượt xem
  Chap 17 156 lượt xem
  Chap 16 148 lượt xem
  Chap 15 153 lượt xem
  Chap 14 156 lượt xem
  Chap 13 136 lượt xem
  Chap 12 142 lượt xem
  Chap 11 155 lượt xem
  Chap 10 139 lượt xem
  Chap 9 181 lượt xem
  Chap 8 164 lượt xem
  Chap 7 167 lượt xem
  Chap 6 137 lượt xem
  Chap 5.5 144 lượt xem
  Chap 5 219 lượt xem
  Chap 4.5 219 lượt xem
  Chap 4 166 lượt xem
  Chap 3 174 lượt xem
  Chap 2 183 lượt xem
  Chap 1 171 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!