Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Chuyện ngày thường của 1 tên yakuza Nitta và cô gái bí ẩn Hina.

Các chương


  Chap 86 3 lượt xem
  Chap 83 20 lượt xem
  Chap 82 67 lượt xem
  Chap 81 66 lượt xem
  Chap 80 31 lượt xem
  Chap 79 63 lượt xem
  Chap 78 94 lượt xem
  Chap 77 62 lượt xem
  Chap 76 56 lượt xem
  Chap 75 121 lượt xem
  Chap 74.5 149 lượt xem
  Chap 74 155 lượt xem
  Chap 73 122 lượt xem
  Chap 72 139 lượt xem
  Chap 71 88 lượt xem
  Chap 70 140 lượt xem
  Chap 69 101 lượt xem
  Chap 68 180 lượt xem
  Chap 67 288 lượt xem
  Chap 66 172 lượt xem
  Chap 65 149 lượt xem
  Chap 64 136 lượt xem
  Chap 63 145 lượt xem
  Chap 62 174 lượt xem
  Chap 61 207 lượt xem
  Chap 60 239 lượt xem
  Chap 59 166 lượt xem
  Chap 58 211 lượt xem
  Chap 57 191 lượt xem
  Chap 56 181 lượt xem
  Chap 55 162 lượt xem
  Chap 54 201 lượt xem
  Chap 53 178 lượt xem
  Chap 52 178 lượt xem
  Chap 51 196 lượt xem
  Chap 50 169 lượt xem
  Chap 49 197 lượt xem
  Chap 48 203 lượt xem
  Chap 47 176 lượt xem
  Chap 46 163 lượt xem
  Chap 45 172 lượt xem
  Chap 44 239 lượt xem
  Chap 43 182 lượt xem
  Chap 42 166 lượt xem
  Chap 41 180 lượt xem
  Chap 40 233 lượt xem
  Chap 39 174 lượt xem
  Chap 38 187 lượt xem
  Chap 37.5 140 lượt xem
  Chap 37 152 lượt xem
  Chap 36 179 lượt xem
  Chap 35 163 lượt xem
  Chap 34 182 lượt xem
  Chap 33 163 lượt xem
  Chap 32 216 lượt xem
  Chap 31 241 lượt xem
  Chap 30 194 lượt xem
  Chap 29 150 lượt xem
  Chap 28 157 lượt xem
  Chap 27 159 lượt xem
  Chap 26 176 lượt xem
  Chap 25 173 lượt xem
  Chap 24 143 lượt xem
  Chap 23 197 lượt xem
  Chap 22 152 lượt xem
  Chap 21 156 lượt xem
  Chap 20 178 lượt xem
  Chap 19 154 lượt xem
  Chap 18.5 134 lượt xem
  Chap 18 183 lượt xem
  Chap 17 169 lượt xem
  Chap 16 156 lượt xem
  Chap 15 167 lượt xem
  Chap 14 174 lượt xem
  Chap 13 144 lượt xem
  Chap 12 159 lượt xem
  Chap 11 162 lượt xem
  Chap 10 156 lượt xem
  Chap 9 206 lượt xem
  Chap 8 175 lượt xem
  Chap 7 184 lượt xem
  Chap 6 144 lượt xem
  Chap 5.5 177 lượt xem
  Chap 5 245 lượt xem
  Chap 4.5 245 lượt xem
  Chap 4 186 lượt xem
  Chap 3 197 lượt xem
  Chap 2 202 lượt xem
  Chap 1 188 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!