Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được” “Nhất bộ vi tiếu, nhất bộ thương tâm, nhất bộ nhất kiếp tai”, mặc dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi. “Ta không tin tưởng chính, ta không tin tưởng tà, không tin tưởng hạnh phúc. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi.”

Các chương


  Chap 155 3 lượt xem
  Chap 154 4 lượt xem
  Chap 153 9 lượt xem
  Chap 152 6 lượt xem
  Chap 140 - 151 2 lượt xem
  Chap 139 7 lượt xem
  Chap 138 5 lượt xem
  Chap 137 71 lượt xem
  Chap 136 48 lượt xem
  Chap 135 62 lượt xem
  Chap 134 48 lượt xem
  Chap 133 47 lượt xem
  Chap 132 56 lượt xem
  Chap 131 54 lượt xem
  Chap 130 62 lượt xem
  Chap 129 87 lượt xem
  Chap 128 174 lượt xem
  Chap 127 113 lượt xem
  Chap 126 162 lượt xem
  Chap 125 56 lượt xem
  Chap 124 87 lượt xem
  Chap 123 53 lượt xem
  Chap 122 43 lượt xem
  Chap 121 49 lượt xem
  Chap 120 46 lượt xem
  Chap 119 61 lượt xem
  Chap 118 82 lượt xem
  Chap 117 92 lượt xem
  Chap 116 98 lượt xem
  Chap 115 78 lượt xem
  Chap 114 69 lượt xem
  Chap 113 76 lượt xem
  Chap 112 121 lượt xem
  Chap 111 86 lượt xem
  Chap 110 72 lượt xem
  Chap 109 91 lượt xem
  Chap 108 136 lượt xem
  Chap 107 70 lượt xem
  Chap 106 63 lượt xem
  Chap 105 75 lượt xem
  Chap 104 93 lượt xem
  Chap 103 94 lượt xem
  Chap 102 88 lượt xem
  Chap 101 70 lượt xem
  Chap 100 86 lượt xem
  Chap 98 - 99 86 lượt xem
  Chap 97 78 lượt xem
  Chap 96 63 lượt xem
  Chap 95 56 lượt xem
  Chap 94 87 lượt xem
  Chap 93 61 lượt xem
  Chap 92 105 lượt xem
  Chap 91 67 lượt xem
  Chap 90 59 lượt xem
  Chap 89 61 lượt xem
  Chap 88 92 lượt xem
  Chap 87 70 lượt xem
  Chap 86 105 lượt xem
  Chap 85 66 lượt xem
  Chap 84 57 lượt xem
  Chap 83 63 lượt xem
  Chap 82 76 lượt xem
  Chap 81 54 lượt xem
  Chap 80 134 lượt xem
  Chap 79 102 lượt xem
  Chap 78 76 lượt xem
  Chap 77 62 lượt xem
  Chap 76 63 lượt xem
  Chap 75 87 lượt xem
  Chap 74 71 lượt xem
  Chap 73 56 lượt xem
  Chap 72 74 lượt xem
  Chap 71 98 lượt xem
  Chap 70 79 lượt xem
  Chap 69 67 lượt xem
  Chap 68 74 lượt xem
  Chap 67 80 lượt xem
  Chap 66 87 lượt xem
  Chap 65 121 lượt xem
  Chap 64 64 lượt xem
  Chap 63 85 lượt xem
  Chap 62 80 lượt xem
  Chap 61 43 lượt xem
  Chap 60 72 lượt xem
  Chap 59 52 lượt xem
  Chap 58 59 lượt xem
  Chap 57 81 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 93 lượt xem
  Chap 54 63 lượt xem
  Chap 53 77 lượt xem
  Chap 52 92 lượt xem
  Chap 51 57 lượt xem
  Chap 50 125 lượt xem
  Chap 49 98 lượt xem
  Chap 48 61 lượt xem
  Chap 47 46 lượt xem
  Chap 46 90 lượt xem
  Chap 45 76 lượt xem
  Chap 44 87 lượt xem
  Chap 43 82 lượt xem
  Chap 42 58 lượt xem
  Chap 41 76 lượt xem
  Chap 40 77 lượt xem
  Chap 39 153 lượt xem
  Chap 38 55 lượt xem
  Chap 37 94 lượt xem
  Chap 36 75 lượt xem
  Chap 35 58 lượt xem
  Chap 34 88 lượt xem
  Chap 33 56 lượt xem
  Chap 32 60 lượt xem
  Chap 31 92 lượt xem
  Chap 30 56 lượt xem
  Chap 29 55 lượt xem
  Chap 28 71 lượt xem
  Chap 27 67 lượt xem
  Chap 26 57 lượt xem
  Chap 25 51 lượt xem
  Chap 24 80 lượt xem
  Chap 23 79 lượt xem
  Chap 22 104 lượt xem
  Chap 21 74 lượt xem
  Chap 20 102 lượt xem
  Chap 19 96 lượt xem
  Chap 18 71 lượt xem
  Chap 17 105 lượt xem
  Chap 16 98 lượt xem
  Chap 15 85 lượt xem
  Chap 14 90 lượt xem
  Chap 13 91 lượt xem
  Chap 11 - 12 125 lượt xem
  Chap 10 86 lượt xem
  Chap 9 126 lượt xem
  Chap 8 86 lượt xem
  Chap 7 60 lượt xem
  Chap 6 83 lượt xem
  Chap 5 76 lượt xem
  Chap 4 71 lượt xem
  Chap 3 76 lượt xem
  Chap 2 70 lượt xem
  Chap 1 75 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!