Loading...

Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Các chương


  Chap 115 6 lượt xem
  Chap 114 8 lượt xem
  Chap 113 1 lượt xem
  Chap 112 1 lượt xem
  Chap 111 1 lượt xem
  Chap 110 1 lượt xem
  Chap 109 33 lượt xem
  Chap 108 32 lượt xem
  Chap 107 37 lượt xem
  Chap 106 50 lượt xem
  Chap 105 47 lượt xem
  Chap 104 41 lượt xem
  Chap 103 41 lượt xem
  Chap 102 49 lượt xem
  Chap 101 48 lượt xem
  Chap 100 55 lượt xem
  Chap 99 52 lượt xem
  Chap 98 65 lượt xem
  Chap 97 50 lượt xem
  Chap 96 109 lượt xem
  Chap 95 81 lượt xem
  Chap 94 74 lượt xem
  Chap 93 105 lượt xem
  Chap 92 78 lượt xem
  Chap 91 88 lượt xem
  Chap 90 71 lượt xem
  Chap 89 59 lượt xem
  Chap 88 63 lượt xem
  Chap 87 79 lượt xem
  Chap 86 82 lượt xem
  Chap 85 87 lượt xem
  Chap 84 64 lượt xem
  Chap 83 81 lượt xem
  Chap 82 96 lượt xem
  Chap 81 63 lượt xem
  Chap 80 49 lượt xem
  Chap 79 78 lượt xem
  Chap 78 71 lượt xem
  Chap 77 91 lượt xem
  Chap 76 82 lượt xem
  Chap 75 65 lượt xem
  Chap 74 71 lượt xem
  Chap 73 63 lượt xem
  Chap 72 91 lượt xem
  Chap 71 77 lượt xem
  Chap 70 65 lượt xem
  Chap 69 98 lượt xem
  Chap 68 63 lượt xem
  Chap 67 65 lượt xem
  Chap 65 77 lượt xem
  Chap 64 67 lượt xem
  Chap 63 88 lượt xem
  Chap 62 72 lượt xem
  Chap 61 72 lượt xem
  Chap 60 92 lượt xem
  Chap 59 82 lượt xem
  Chap 58 96 lượt xem
  Chap 57 75 lượt xem
  Chap 56 76 lượt xem
  Chap 55 85 lượt xem
  Chap 54 89 lượt xem
  Chap 53 71 lượt xem
  Chap 52 95 lượt xem
  Chap 51 89 lượt xem
  Chap 50 88 lượt xem
  Chap 49 93 lượt xem
  Chap 48 100 lượt xem
  Chap 47 92 lượt xem
  Chap 46 85 lượt xem
  Chap 45 87 lượt xem
  Chap 44 96 lượt xem
  Chap 43 94 lượt xem
  Chap 42 111 lượt xem
  Chap 41 114 lượt xem
  Chap 40 126 lượt xem
  Chap 39 143 lượt xem
  Chap 38 115 lượt xem
  Chap 37 111 lượt xem
  Chap 36 111 lượt xem
  Chap 35 88 lượt xem
  Chap 34 144 lượt xem
  Chap 33 110 lượt xem
  Chap 32 204 lượt xem
  Chap 31 156 lượt xem
  Chap 30 154 lượt xem
  Chap 29 131 lượt xem
  Chap 28 189 lượt xem
  Chap 27 114 lượt xem
  Chap 26 140 lượt xem
  Chap 25 173 lượt xem
  Chap 24 132 lượt xem
  Chap 23 142 lượt xem
  Chap 22 156 lượt xem
  Chap 21 155 lượt xem
  Chap 20 182 lượt xem
  Chap 19 170 lượt xem
  Chap 18 178 lượt xem
  Chap 17 178 lượt xem
  Chap 16 187 lượt xem
  Chap 15 188 lượt xem
  Chap 14 160 lượt xem
  Chap 13 115 lượt xem
  Chap 12 135 lượt xem
  Chap 11 192 lượt xem
  Chap 10 157 lượt xem
  Chap 9 119 lượt xem
  Chap 8 143 lượt xem
  Chap 7 118 lượt xem
  Chap 6 128 lượt xem
  Chap 5 250 lượt xem
  Chap 4 126 lượt xem
  Chap 3 112 lượt xem
  Chap 2 146 lượt xem
  Chap 1 372 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!