Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Các chương


  Chap 66 71 lượt xem
  Chap 65 110 lượt xem
  Chap 64 137 lượt xem
  Chap 63 56 lượt xem
  Chap 62 51 lượt xem
  Chap 60 59 lượt xem
  Chap 59 63 lượt xem
  Chap 58 66 lượt xem
  Chap 57 53 lượt xem
  Chap 56 112 lượt xem
  Chap 55 83 lượt xem
  Chap 54 55 lượt xem
  Chap 53 59 lượt xem
  Chap 52 37 lượt xem
  Chap 51 106 lượt xem
  Chap 50 53 lượt xem
  Chap 49 49 lượt xem
  Chap 48 85 lượt xem
  Chap 47 86 lượt xem
  Chap 46 69 lượt xem
  Chap 45 92 lượt xem
  Chap 44 93 lượt xem
  Chap 43 104 lượt xem
  Chap 42 113 lượt xem
  Chap 41 105 lượt xem
  Chap 40 109 lượt xem
  Chap 39 103 lượt xem
  Chap 38 102 lượt xem
  Chap 37 79 lượt xem
  Chap 36 110 lượt xem
  Chap 35 80 lượt xem
  Chap 34 129 lượt xem
  Chap 33 100 lượt xem
  Chap 32 80 lượt xem
  Chap 31 100 lượt xem
  Chap 30 103 lượt xem
  Chap 29 132 lượt xem
  Chap 28 122 lượt xem
  Chap 27 94 lượt xem
  Chap 26 125 lượt xem
  Chap 25 92 lượt xem
  Chap 24 160 lượt xem
  Chap 23 101 lượt xem
  Chap 22 111 lượt xem
  Chap 21 103 lượt xem
  Chap 20 124 lượt xem
  Chap 19 171 lượt xem
  Chap 18 128 lượt xem
  Chap 17 122 lượt xem
  Chap 16 102 lượt xem
  Chap 15 135 lượt xem
  Chap 14 85 lượt xem
  Chap 13 118 lượt xem
  Chap 12 149 lượt xem
  Chap 11 109 lượt xem
  Chap 10 94 lượt xem
  Chap 9 80 lượt xem
  Chap 8 77 lượt xem
  Chap 7 89 lượt xem
  Chap 6 97 lượt xem
  Chap 5 74 lượt xem
  Chap 4 116 lượt xem
  Chap 3 135 lượt xem
  Chap 2 117 lượt xem
  Chap 1 115 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!