Loading...

Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Main của chúng ta là người đưa hàng đột nhiên được một bà nội trợ (gọi là bà nhưng đáng tuổi chị thôi) đè ra chịch... Cơ mà nhọ thay, người chồng của chị nội trợ ấy hình như là 1 sát thủ thì phải, liệu main của chúng ra cò được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không? Đọc đi rồi sẽ biết nhé!
>>>> sẵn PR tuyển trans Hàn làm vài bộ 18+ nhé >>>>>>> liên hệ [email protected]

Các chương


  Chap 100.1 3376 lượt xem
  Chap 99 1450 lượt xem
  Chap 98 1295 lượt xem
  Chap 97 1321 lượt xem
  Chap 96 1686 lượt xem
  Chap 95 1741 lượt xem
  Chap 94.5 1280 lượt xem
  Chap 94 1616 lượt xem
  Chap 93 1550 lượt xem
  Chap 92 1750 lượt xem
  Chap 91 1433 lượt xem
  Chap 90 1625 lượt xem
  Chap 89 1240 lượt xem
  Chap 88 1466 lượt xem
  Chap 87 1375 lượt xem
  Chap 86 1158 lượt xem
  Chap 85 1187 lượt xem
  Chap 84 1175 lượt xem
  Chap 83 1126 lượt xem
  Chap 82 1106 lượt xem
  Chap 81 1058 lượt xem
  Chap 80 1479 lượt xem
  Chap 79 1085 lượt xem
  Chap 78 1071 lượt xem
  Chap 77 1194 lượt xem
  Chap 76 1230 lượt xem
  Chap 75 1156 lượt xem
  Chap 74 1428 lượt xem
  Chap 73 1304 lượt xem
  Chap 72 1220 lượt xem
  Chap 71 1302 lượt xem
  Chap 70 1366 lượt xem
  Chap 69 1170 lượt xem
  Chap 68 1195 lượt xem
  Chap 67 1176 lượt xem
  Chap 66 1245 lượt xem
  Chap 65 1363 lượt xem
  Chap 64.5 1142 lượt xem
  Chap 64 1195 lượt xem
  Chap 63 1402 lượt xem
  Chap 62 1225 lượt xem
  Chap 61 1175 lượt xem
  Chap 60 1357 lượt xem
  Chap 59 1136 lượt xem
  Chap 58 1142 lượt xem
  Chap 57 1151 lượt xem
  Chap 56.5 1060 lượt xem
  Chap 56 1133 lượt xem
  Chap 55 1205 lượt xem
  Chap 54 1189 lượt xem
  Chap 53 1363 lượt xem
  Chap 52 1395 lượt xem
  Chap 51 1302 lượt xem
  Chap 50.5 1239 lượt xem
  Chap 50 1383 lượt xem
  Chap 49 1357 lượt xem
  Chap 48 1323 lượt xem
  Chap 47 1469 lượt xem
  Chap 46 1487 lượt xem
  Chap 45 1428 lượt xem
  Chap 44.5 916 lượt xem
  Chap 44 1379 lượt xem
  Chap 43.5 941 lượt xem
  Chap 43 1391 lượt xem
  Chap 42 1358 lượt xem
  Chap 41 1476 lượt xem
  Chap 40 1565 lượt xem
  Chap 39 1378 lượt xem
  Chap 38 1458 lượt xem
  Chap 37 1450 lượt xem
  Chap 36 1502 lượt xem
  Chap 35 1554 lượt xem
  Chap 34 1497 lượt xem
  Chap 33 1659 lượt xem
  Chap 32 1469 lượt xem
  Chap 31 1545 lượt xem
  Chap 30.5 1021 lượt xem
  Chap 30 1528 lượt xem
  Chap 29 1457 lượt xem
  Chap 28.6 948 lượt xem
  Chap 28.5 1060 lượt xem
  Chap 28 1534 lượt xem
  Chap 27 1528 lượt xem
  Chap 26 1615 lượt xem
  Chap 25 1630 lượt xem
  Chap 24 1627 lượt xem
  Chap 23 1721 lượt xem
  Chap 22 1665 lượt xem
  Chap 21 1816 lượt xem
  Chap 20 2141 lượt xem
  Chap 19 1696 lượt xem
  Chap 18 1709 lượt xem
  Chap 17 1759 lượt xem
  Chap 16 2043 lượt xem
  Chap 15 2164 lượt xem
  Chap 14 1901 lượt xem
  Chap 13 2309 lượt xem
  Chap 12 2340 lượt xem
  Chap 11 - fixed 2466 lượt xem
  Chap 10 2431 lượt xem
  Chap 9 2839 lượt xem
  Chap 8 2916 lượt xem
  Chap 7 2935 lượt xem
  Chap 6 2785 lượt xem
  Chap 5 2795 lượt xem
  Chap 4 2897 lượt xem
  Chap 3 3249 lượt xem
  Chap 2 3746 lượt xem
  Chap 1 4812 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!