Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cứ ngỡ chỉ trêu chọc một nam thần trên mạng thôi, ai ngờ từ đó cuộc sống nhân gian như biến thành địa ngục… cho dù con quỷ này có đẹp trai hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ cùng đâu, có thể xuống khỏi giường của tôi chứ?

Các chương


  Chap 54 3 lượt xem
  Chap 53 4 lượt xem
  Chap 52 5 lượt xem
  Chap 51 2 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 7 lượt xem
  Chap 48 3 lượt xem
  Chap 47 4 lượt xem
  Chap 46 3 lượt xem
  Chap 45 4 lượt xem
  Chap 44 5 lượt xem
  Chap 43 5 lượt xem
  Chap 42 7 lượt xem
  Chap 41 7 lượt xem
  Chap 40 20 lượt xem
  Chap 39 12 lượt xem
  Chap 38 8 lượt xem
  Chap 37 13 lượt xem
  Chap 36 49 lượt xem
  Chap 35 35 lượt xem
  Chap 34 34 lượt xem
  Chap 33 41 lượt xem
  Chap 32 34 lượt xem
  Chap 31 28 lượt xem
  Chap 30 43 lượt xem
  Chap 29 37 lượt xem
  Chap 28 56 lượt xem
  Chap 27 60 lượt xem
  Chap 26 57 lượt xem
  Chap 25 82 lượt xem
  Chap 24 68 lượt xem
  Chap 23 56 lượt xem
  Chap 22 58 lượt xem
  Chap 21 68 lượt xem
  Chap 20 59 lượt xem
  Chap 19 47 lượt xem
  Chap 18 65 lượt xem
  Chap 17 64 lượt xem
  Chap 16 96 lượt xem
  Chap 15 82 lượt xem
  Chap 14 87 lượt xem
  Chap 13 85 lượt xem
  Chap 12 72 lượt xem
  Chap 11 69 lượt xem
  Chap 10 82 lượt xem
  Chap 9 86 lượt xem
  Chap 8 107 lượt xem
  Chap 7 77 lượt xem
  Chap 6 72 lượt xem
  Chap 5 100 lượt xem
  Chap 4 98 lượt xem
  Chap 3 90 lượt xem
  Chap 2.5 94 lượt xem
  Chap 2 113 lượt xem
  Chap 1.2 109 lượt xem
  Chap 1 174 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!