Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Các chương


  Chap 99 1 lượt xem
  Chap 98 1 lượt xem
  Chap 97 5 lượt xem
  Chap 96 3 lượt xem
  Chap 95 9 lượt xem
  Chap 94 6 lượt xem
  Chap 93 9 lượt xem
  Chap 92 4 lượt xem
  Chap 91 6 lượt xem
  Chap 90 3 lượt xem
  Chap 89 5 lượt xem
  Chap 88 7 lượt xem
  Chap 87 6 lượt xem
  Chap 86 10 lượt xem
  Chap 85 9 lượt xem
  Chap 84 10 lượt xem
  Chap 83 18 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 25 lượt xem
  Chap 80 10 lượt xem
  Chap 79 39 lượt xem
  Chap 78 14 lượt xem
  Chap 77 38 lượt xem
  Chap 76 47 lượt xem
  Chap 75 60 lượt xem
  Chap 74 28 lượt xem
  Chap 73 47 lượt xem
  Chap 72 59 lượt xem
  Chap 71 64 lượt xem
  Chap 70 53 lượt xem
  Chap 69 61 lượt xem
  Chap 68 37 lượt xem
  Chap 67 64 lượt xem
  Chap 66 76 lượt xem
  Chap 65 42 lượt xem
  Chap 64 40 lượt xem
  Chap 63 65 lượt xem
  Chap 62 72 lượt xem
  Chap 61 78 lượt xem
  Chap 60 65 lượt xem
  Chap 59 49 lượt xem
  Chap 58 65 lượt xem
  Chap 57 60 lượt xem
  Chap 56 73 lượt xem
  Chap 55 47 lượt xem
  Chap 54 82 lượt xem
  Chap 53 92 lượt xem
  Chap 52 49 lượt xem
  Chap 51 75 lượt xem
  Chap 50 57 lượt xem
  Chap 49 88 lượt xem
  Chap 48 66 lượt xem
  Chap 47 99 lượt xem
  Chap 46 72 lượt xem
  Chap 45 68 lượt xem
  Chap 44 78 lượt xem
  Chap 43 103 lượt xem
  Chap 42 100 lượt xem
  Chap 41 106 lượt xem
  Chap 40 117 lượt xem
  Chap 39 86 lượt xem
  Chap 38 89 lượt xem
  Chap 37 86 lượt xem
  Chap 36 84 lượt xem
  Chap 35 84 lượt xem
  Chap 34 103 lượt xem
  Chap 33 112 lượt xem
  Chap 32 97 lượt xem
  Chap 31 86 lượt xem
  Chap 30 154 lượt xem
  Chap 29 100 lượt xem
  Chap 28 80 lượt xem
  Chap 27 82 lượt xem
  Chap 26 80 lượt xem
  Chap 25 66 lượt xem
  Chap 24 75 lượt xem
  Chap 23 79 lượt xem
  Chap 22 70 lượt xem
  Chap 21 67 lượt xem
  Chap 20 104 lượt xem
  Chap 19 79 lượt xem
  Chap 18 67 lượt xem
  Chap 17 93 lượt xem
  Chap 16 87 lượt xem
  Chap 15 77 lượt xem
  Chap 14 78 lượt xem
  Chap 13 82 lượt xem
  Chap 12 64 lượt xem
  Chap 11 74 lượt xem
  Chap 10 93 lượt xem
  Chap 9 109 lượt xem
  Chap 8 95 lượt xem
  Chap 7 98 lượt xem
  Chap 6 113 lượt xem
  Chap 5 110 lượt xem
  Chap 4 144 lượt xem
  Chap 3 127 lượt xem
  Chap 2 147 lượt xem
  Chap 1 135 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!