Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một đêm điên cuồng, sau khi tỉnh lại.
– Đồ khốn, thả tôi ra mau!
– Thả cô? Cô có chắc không? Thế vừa rồi “nhanh lên, tiếp đi, tôi muốn nữa”… là ai kêu hả?

Vì đạt được mục đích của mình, hắn tìm cách cưới cô, ép cô phải ở bên mình, ngày ngày vui thú, chịu hết tủi nhục…

Các chương


  Chap 38 2 lượt xem
  Chap 37 3 lượt xem
  Chap 36 17 lượt xem
  Chap 35 9 lượt xem
  Chap 34 12 lượt xem
  Chap 33 4 lượt xem
  Chap 32 9 lượt xem
  Chap 31 8 lượt xem
  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 7 lượt xem
  Chap 28 8 lượt xem
  Chap 27 8 lượt xem
  Chap 26 9 lượt xem
  Chap 25 7 lượt xem
  Chap 24 7 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 7 lượt xem
  Chap 21 18 lượt xem
  Chap 20 12 lượt xem
  Chap 19 12 lượt xem
  Chap 17 11 lượt xem
  Chap 16 9 lượt xem
  Chap 15 10 lượt xem
  Chap 14 11 lượt xem
  Chap 13 9 lượt xem
  Chap 12 9 lượt xem
  Chap 11 38 lượt xem
  Chap 10 35 lượt xem
  Chap 9 21 lượt xem
  Chap 8 17 lượt xem
  Chap 7 15 lượt xem
  Chap 6 26 lượt xem
  Chap 5 65 lượt xem
  Chap 4 58 lượt xem
  Chap 3 38 lượt xem
  Chap 2 47 lượt xem
  Chap 1 37 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!