Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Các chương


  Chap 123 0 lượt xem
  Chap 122 29 lượt xem
  Chap 121 2 lượt xem
  Chap 120 26 lượt xem
  Chap 119 13 lượt xem
  Chap 118 24 lượt xem
  Chap 117 29 lượt xem
  Chap 116 4 lượt xem
  Chap 115 17 lượt xem
  Chap 114 32 lượt xem
  Chap 114 1 lượt xem
  Chap 113 36 lượt xem
  Chap 112 7 lượt xem
  Chap 111 30 lượt xem
  Chap 110 23 lượt xem
  Chap 109 18 lượt xem
  Chap 108 27 lượt xem
  Chap 107 34 lượt xem
  Chap 106 35 lượt xem
  Chap 105 22 lượt xem
  Chap 104 29 lượt xem
  Chap 103 24 lượt xem
  Chap 102 28 lượt xem
  Chap 101 33 lượt xem
  Chap 100 13 lượt xem
  Chap 98 27 lượt xem
  Chap 97 16 lượt xem
  Chap 96 24 lượt xem
  Chap 95 35 lượt xem
  Chap 94 48 lượt xem
  Chap 93 26 lượt xem
  Chap 92 31 lượt xem
  Chap 91 31 lượt xem
  Chap 90 39 lượt xem
  Chap 89 31 lượt xem
  Chap 88 45 lượt xem
  Chap 87 49 lượt xem
  Chap 86 72 lượt xem
  Chap 85 72 lượt xem
  Chap 84 64 lượt xem
  Chap 83 57 lượt xem
  Chap 82 71 lượt xem
  Chap 81 75 lượt xem
  Chap 80 74 lượt xem
  Chap 79 65 lượt xem
  Chap 78 87 lượt xem
  Chap 77 59 lượt xem
  Chap 76 59 lượt xem
  Chap 75 100 lượt xem
  Chap 74 76 lượt xem
  Chap 73 100 lượt xem
  Chap 72 62 lượt xem
  Chap 71 43 lượt xem
  Chap 70 59 lượt xem
  Chap 69 58 lượt xem
  Chap 68 66 lượt xem
  Chap 67 58 lượt xem
  Chap 66 56 lượt xem
  Chap 65 74 lượt xem
  Chap 64 71 lượt xem
  Chap 63 56 lượt xem
  Chap 62 66 lượt xem
  Chap 61 81 lượt xem
  Chap 60 69 lượt xem
  Chap 59 93 lượt xem
  Chap 58 88 lượt xem
  Chap 57 92 lượt xem
  Chap 56 108 lượt xem
  Chap 55 100 lượt xem
  Chap 54 96 lượt xem
  Chap 53 98 lượt xem
  Chap 52 92 lượt xem
  Chap 51 125 lượt xem
  Chap 50 86 lượt xem
  Chap 49 105 lượt xem
  Chap 48 115 lượt xem
  Chap 47 97 lượt xem
  Chap 46 102 lượt xem
  Chap 45 94 lượt xem
  Chap 44 128 lượt xem
  Chap 43 118 lượt xem
  Chap 42 90 lượt xem
  Chap 41 110 lượt xem
  Chap 40 100 lượt xem
  Chap 39 135 lượt xem
  Chap 38 103 lượt xem
  Chap 37 127 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 130 lượt xem
  Chap 34 104 lượt xem
  Chap 33 101 lượt xem
  Chap 32 84 lượt xem
  Chap 31 121 lượt xem
  Chap 30 104 lượt xem
  Chap 29 120 lượt xem
  Chap 28 94 lượt xem
  Chap 27 131 lượt xem
  Chap 26 101 lượt xem
  Chap 25 156 lượt xem
  Chap 24 105 lượt xem
  Chap 23 85 lượt xem
  Chap 22 83 lượt xem
  Chap 21 85 lượt xem
  Chap 20 91 lượt xem
  Chap 19 116 lượt xem
  Chap 18 101 lượt xem
  Chap 17 114 lượt xem
  Chap 16 92 lượt xem
  Chap 15 110 lượt xem
  Chap 14 84 lượt xem
  Chap 13 163 lượt xem
  Chap 12 156 lượt xem
  Chap 11 133 lượt xem
  Chap 10 93 lượt xem
  Chap 9 91 lượt xem
  Chap 8 112 lượt xem
  Chap 7 129 lượt xem
  Chap 6 97 lượt xem
  Chap 5 142 lượt xem
  Chap 4 146 lượt xem
  Chap 3 133 lượt xem
  Chap 2 161 lượt xem
  Chap 1 196 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!