Loading...

Đánh giá


Có tổng 11 đánh giá!


Sơ lược

Bạn bị cận ư? hãy mua mắt kính của tui hiệu 69 - nó sẽ đo thông số cảm xúc của một con người và nhiều thứ khác nữa - đây là bộ truyện dành kể về thằng mù vớt mắt kính xịn để cua gái - đón xem nhé!

Các chương


  Chap 112 4485 lượt xem
  Chap 111 - END 3911 lượt xem
  Chap 110 2583 lượt xem
  Chap 109 2527 lượt xem
  Chap 108 2816 lượt xem
  Chap 107 2079 lượt xem
  Chap 106 1899 lượt xem
  Chap 105 2001 lượt xem
  Chap 104 1623 lượt xem
  Chap 103 1610 lượt xem
  Chap 102 1657 lượt xem
  Chap 101 1688 lượt xem
  Chap 100 1818 lượt xem
  Chap 99 1658 lượt xem
  Chap 98 1512 lượt xem
  Chap 97 1367 lượt xem
  Chap 96 1292 lượt xem
  Chap 95 1356 lượt xem
  Chap 94 1419 lượt xem
  Chap 93 1464 lượt xem
  Chap 92 1496 lượt xem
  Chap 91 1548 lượt xem
  Chap 90 1724 lượt xem
  Chap 89 1387 lượt xem
  Chap 88 1339 lượt xem
  Chap 87 1342 lượt xem
  Chap 86 1344 lượt xem
  Chap 85 1420 lượt xem
  Chap 84 1312 lượt xem
  Chap 83 1288 lượt xem
  Chap 82 1427 lượt xem
  Chap 81 1408 lượt xem
  Chap 80 1459 lượt xem
  Chap 79 1331 lượt xem
  Chap 78 1352 lượt xem
  Chap 77 1330 lượt xem
  Chap 76 1366 lượt xem
  Chap 75 1395 lượt xem
  Chap 74 1413 lượt xem
  Chap 73 1339 lượt xem
  Chap 72 1386 lượt xem
  Chap 71 1442 lượt xem
  Chap 70 1659 lượt xem
  Chap 69 1361 lượt xem
  Chap 68 1329 lượt xem
  Chap 67 1372 lượt xem
  Chap 66 1470 lượt xem
  Chap 65 1466 lượt xem
  Chap 64 - Fix 1657 lượt xem
  Chap 63 1436 lượt xem
  Chap 62 1461 lượt xem
  Chap 61 1355 lượt xem
  Chap 60 1480 lượt xem
  Chap 59 1535 lượt xem
  Chap 58 1344 lượt xem
  Chap 57 1423 lượt xem
  Chap 56 1416 lượt xem
  Chap 55 1463 lượt xem
  Chap 54 1507 lượt xem
  Chap 53 1559 lượt xem
  Chap 52 1502 lượt xem
  Chap 51 1461 lượt xem
  Chap 50 1556 lượt xem
  Chap 49 1464 lượt xem
  Chap 48 1532 lượt xem
  Chap 47 1506 lượt xem
  Chap 46 1534 lượt xem
  Chap 45 1707 lượt xem
  Chap 44 1526 lượt xem
  Chap 43 1607 lượt xem
  Chap 42 1602 lượt xem
  Chap 41 1610 lượt xem
  Chap 40 1741 lượt xem
  Chap 39 1703 lượt xem
  Chap 38 1734 lượt xem
  Chap 37 1716 lượt xem
  Chap 36 1635 lượt xem
  Chap 35 1692 lượt xem
  Chap 34 1716 lượt xem
  Chap 33 1903 lượt xem
  Chap 32 1773 lượt xem
  Chap 31 1759 lượt xem
  Chap 30 1886 lượt xem
  Chap 29 1804 lượt xem
  Chap 28 1844 lượt xem
  Chap 27 1861 lượt xem
  Chap 26 1879 lượt xem
  Chap 25 1927 lượt xem
  Chap 24 1808 lượt xem
  Chap 23 1840 lượt xem
  Chap 22 1944 lượt xem
  Chap 21 1912 lượt xem
  Chap 20 2074 lượt xem
  Chap 19 1980 lượt xem
  Chap 18 1957 lượt xem
  Chap 17 2113 lượt xem
  Chap 16 2022 lượt xem
  Chap 15 2161 lượt xem
  Chap 14 2094 lượt xem
  Chap 13 2176 lượt xem
  Chap 12 2293 lượt xem
  Chap 11 2431 lượt xem
  Chap 10 2435 lượt xem
  Chap 9 2304 lượt xem
  Chap 8 2399 lượt xem
  Chap 7 2368 lượt xem
  Chap 6 2390 lượt xem
  Chap 5 2617 lượt xem
  Chap 4 2492 lượt xem
  Chap 3 2448 lượt xem
  Chap 2 2547 lượt xem
  Chap 1 3151 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!