Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sawyer chu du khắp thế giới để thu thập đủ nguyên liệu ma thuật hoàn thành "công thức người chết" để hồi sinh người vợ đã tự biến mình thành "nguyên liệu cuối cùng" hồi sinh anh trở lại bằng chính công thức đó. Liệu anh ấy có thành công hay lại giống ng vợ quá cố..

Các chương


  Chap 47 0 lượt xem
  Chap 46 2 lượt xem
  Chap 45 0 lượt xem
  Chap 44 0 lượt xem
  Chap 43 19 lượt xem
  Chap 42 18 lượt xem
  Chap 41 11 lượt xem
  Chap 40 33 lượt xem
  Chap 39 12 lượt xem
  Chap 38 28 lượt xem
  Chap 37 59 lượt xem
  Chap 36 56 lượt xem
  Chap 35 36 lượt xem
  Chap 34 42 lượt xem
  Chap 33 30 lượt xem
  Chap 32 42 lượt xem
  Chap 31 52 lượt xem
  Chap 30 27 lượt xem
  Chap 29 23 lượt xem
  Chap 28 41 lượt xem
  Chap 27 71 lượt xem
  Chap 26 24 lượt xem
  Chap 25 81 lượt xem
  Chap 24 64 lượt xem
  Chap 23 43 lượt xem
  Chap 22 62 lượt xem
  Chap 21 34 lượt xem
  Chap 20 41 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 62 lượt xem
  Chap 17 58 lượt xem
  Chap 16 60 lượt xem
  Chap 15 93 lượt xem
  Chap 14 75 lượt xem
  Chap 13 67 lượt xem
  Chap 12 77 lượt xem
  Chap 11 94 lượt xem
  Chap 10 73 lượt xem
  Chap 9 82 lượt xem
  Chap 8 128 lượt xem
  Chap 7 91 lượt xem
  Chap 6 106 lượt xem
  Chap 5 125 lượt xem
  Chap 4 108 lượt xem
  Chap 3 94 lượt xem
  Chap 2 106 lượt xem
  Chap 1 100 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!