Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Các chương


  Chap 63 2 lượt xem
  Chap 62 3 lượt xem
  Chap 61 4 lượt xem
  Chap 60 3 lượt xem
  Chap 59 5 lượt xem
  Chap 58 2 lượt xem
  Chap 57 5 lượt xem
  Chap 56 3 lượt xem
  Chap 55 4 lượt xem
  Chap 54 5 lượt xem
  Chap 53 5 lượt xem
  Chap 52 5 lượt xem
  Chap 51 3 lượt xem
  Chap 50 3 lượt xem
  Chap 49 11 lượt xem
  Chap 48 7 lượt xem
  Chap 47 4 lượt xem
  Chap 46 7 lượt xem
  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 6 lượt xem
  Chap 43 5 lượt xem
  Chap 42 10 lượt xem
  Chap 41 9 lượt xem
  Chap 40 10 lượt xem
  Chap 39 10 lượt xem
  Chap 38 12 lượt xem
  Chap 37 9 lượt xem
  Chap 36 5 lượt xem
  Chap 35 10 lượt xem
  Chap 34 8 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 9 lượt xem
  Chap 31 11 lượt xem
  Chap 30 10 lượt xem
  Chap 29 5 lượt xem
  Chap 28 7 lượt xem
  Chap 27 10 lượt xem
  Chap 26 5 lượt xem
  Chap 25 9 lượt xem
  Chap 24 14 lượt xem
  Chap 23 12 lượt xem
  Chap 22 15 lượt xem
  Chap 21 13 lượt xem
  Chap 20 13 lượt xem
  Chap 19 14 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 18 lượt xem
  Chap 16 21 lượt xem
  Chap 15 15 lượt xem
  Chap 14 14 lượt xem
  Chap 13 14 lượt xem
  Chap 12 13 lượt xem
  Chap 11 13 lượt xem
  Chap 10 14 lượt xem
  Chap 9 9 lượt xem
  Chap 8 11 lượt xem
  Chap 7 13 lượt xem
  Chap 6 11 lượt xem
  Chap 5 8 lượt xem
  Chap 4 9 lượt xem
  Chap 3 12 lượt xem
  Chap 2 11 lượt xem
  Chap 1 15 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!