Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Sự việc bất ngờ, cô ấy và anh ta ngủ cùng nhau, hai tháng sau cô ta mang thai, hai người kết hôn. Vốn cho rằng sau khi kết hôn hai người sẽ tiếp tục, không ngờ rằng…………

Các chương


  Chap 122 12 lượt xem
  Chap 121 12 lượt xem
  Chap 120 12 lượt xem
  Chap 119 9 lượt xem
  Chap 118 8 lượt xem
  Chap 117 31 lượt xem
  Chap 116 30 lượt xem
  Chap 115 61 lượt xem
  Chap 114 31 lượt xem
  Chap 113 36 lượt xem
  Chap 112 54 lượt xem
  Chap 111 103 lượt xem
  Chap 110 56 lượt xem
  Chap 109 56 lượt xem
  Chap 108 105 lượt xem
  Chap 107 156 lượt xem
  Chap 106 98 lượt xem
  Chap 105 70 lượt xem
  Chap 104 129 lượt xem
  Chap 103 93 lượt xem
  Chap 102 106 lượt xem
  Chap 101 153 lượt xem
  Chap 100 86 lượt xem
  Chap 99 145 lượt xem
  Chap 98 131 lượt xem
  Chap 97 153 lượt xem
  Chap 96 120 lượt xem
  Chap 95 123 lượt xem
  Chap 94 96 lượt xem
  Chap 93 140 lượt xem
  Chap 92 128 lượt xem
  Chap 91 154 lượt xem
  Chap 90 180 lượt xem
  Chap 89 133 lượt xem
  Chap 88 117 lượt xem
  Chap 87 117 lượt xem
  Chap 86 242 lượt xem
  Chap 85 141 lượt xem
  Chap 84 183 lượt xem
  Chap 83 129 lượt xem
  Chap 82 157 lượt xem
  Chap 81 153 lượt xem
  Chap 80 170 lượt xem
  Chap 79 155 lượt xem
  Chap 78 142 lượt xem
  Chap 77 195 lượt xem
  Chap 76 167 lượt xem
  Chap 75 177 lượt xem
  Chap 74 177 lượt xem
  Chap 73 164 lượt xem
  Chap 72 173 lượt xem
  Chap 71 173 lượt xem
  Chap 70 311 lượt xem
  Chap 69 175 lượt xem
  Chap 68 193 lượt xem
  Chap 67 185 lượt xem
  Chap 66 201 lượt xem
  Chap 65 181 lượt xem
  Chap 64 195 lượt xem
  Chap 63 227 lượt xem
  Chap 62 236 lượt xem
  Chap 61 197 lượt xem
  Chap 60 241 lượt xem
  Chap 59 218 lượt xem
  Chap 58 199 lượt xem
  Chap 57 203 lượt xem
  Chap 56 177 lượt xem
  Chap 55 194 lượt xem
  Chap 54 193 lượt xem
  Chap 53 227 lượt xem
  Chap 52 189 lượt xem
  Chap 51 194 lượt xem
  Chap 50 202 lượt xem
  Chap 49 177 lượt xem
  Chap 48 172 lượt xem
  Chap 47 169 lượt xem
  Chap 46 176 lượt xem
  Chap 45 174 lượt xem
  Chap 44 170 lượt xem
  Chap 43 171 lượt xem
  Chap 42 179 lượt xem
  Chap 41 170 lượt xem
  Chap 40 158 lượt xem
  Chap 39 266 lượt xem
  Chap 38 205 lượt xem
  Chap 37 247 lượt xem
  Chap 36 195 lượt xem
  Chap 35 180 lượt xem
  Chap 34 149 lượt xem
  Chap 33 172 lượt xem
  Chap 32 206 lượt xem
  Chap 31 165 lượt xem
  Chap 30 145 lượt xem
  Chap 29 139 lượt xem
  Chap 28 135 lượt xem
  Chap 27 158 lượt xem
  Chap 26 446 lượt xem
  Chap 25 247 lượt xem
  Chap 24 180 lượt xem
  Chap 23 468 lượt xem
  Chap 22 156 lượt xem
  Chap 21 433 lượt xem
  Chap 20 169 lượt xem
  Chap 19 375 lượt xem
  Chap 18 157 lượt xem
  Chap 17 272 lượt xem
  Chap 16 198 lượt xem
  Chap 15 217 lượt xem
  Chap 14 400 lượt xem
  Chap 13 191 lượt xem
  Chap 12 156 lượt xem
  Chap 11 247 lượt xem
  Chap 10 170 lượt xem
  Chap 9 186 lượt xem
  Chap 8 163 lượt xem
  Chap 7 198 lượt xem
  Chap 6 187 lượt xem
  Chap 5 196 lượt xem
  Chap 4 183 lượt xem
  Chap 3 197 lượt xem
  Chap 2 209 lượt xem
  Chap 1 443 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!