Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Bá đạo nữ Tổng Tài vì muốn báo thù, nên cưới con trai của kẻ thù về làm chồng, và sau đó thì trăm đường sỉ nhục anh bằng mọi cách. Liệu anh chồng nhu nhược bất tài bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không cãi lại này có giống như vẻ bề ngoài vô hại hay không?

Các chương


  Chap 51 1 lượt xem
  Chap 50 3 lượt xem
  Chap 49 2 lượt xem
  Chap 48 25 lượt xem
  Chap 47 21 lượt xem
  Chap 46 22 lượt xem
  Chap 45 22 lượt xem
  Chap 44 20 lượt xem
  Chap 43 57 lượt xem
  Chap 42 31 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 56 lượt xem
  Chap 39 59 lượt xem
  Chap 38 66 lượt xem
  Chap 37 40 lượt xem
  Chap 36 46 lượt xem
  Chap 35 42 lượt xem
  Chap 34 44 lượt xem
  Chap 33 52 lượt xem
  Chap 32 41 lượt xem
  Chap 31 40 lượt xem
  Chap 30 46 lượt xem
  Chap 29 70 lượt xem
  Chap 28 60 lượt xem
  Chap 27 72 lượt xem
  Chap 26 58 lượt xem
  Chap 25 72 lượt xem
  Chap 24 46 lượt xem
  Chap 23 71 lượt xem
  Chap 22 69 lượt xem
  Chap 21 81 lượt xem
  Chap 20 62 lượt xem
  Chap 19 92 lượt xem
  Chap 18 68 lượt xem
  Chap 17 59 lượt xem
  Chap 16 69 lượt xem
  Chap 15 54 lượt xem
  Chap 14 83 lượt xem
  Chap 13 50 lượt xem
  Chap 12 65 lượt xem
  Chap 11 73 lượt xem
  Chap 10 59 lượt xem
  Chap 9 60 lượt xem
  Chap 8 78 lượt xem
  Chap 7 71 lượt xem
  Chap 6 87 lượt xem
  Chap 5 93 lượt xem
  Chap 4 86 lượt xem
  Chap 3 76 lượt xem
  Chap 2 87 lượt xem
  Chap 1 117 lượt xem
  Chap 0 112 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!