Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Bá đạo nữ Tổng Tài vì muốn báo thù, nên cưới con trai của kẻ thù về làm chồng, và sau đó thì trăm đường sỉ nhục anh bằng mọi cách. Liệu anh chồng nhu nhược bất tài bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không cãi lại này có giống như vẻ bề ngoài vô hại hay không?

Các chương


  Chap 58 1 lượt xem
  Chap 57 3 lượt xem
  Chap 56 4 lượt xem
  Chap 55 1 lượt xem
  Chap 54 7 lượt xem
  Chap 53 7 lượt xem
  Chap 52 3 lượt xem
  Chap 51 4 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 4 lượt xem
  Chap 48 27 lượt xem
  Chap 47 23 lượt xem
  Chap 46 24 lượt xem
  Chap 45 23 lượt xem
  Chap 44 21 lượt xem
  Chap 43 72 lượt xem
  Chap 42 36 lượt xem
  Chap 41 42 lượt xem
  Chap 40 59 lượt xem
  Chap 39 77 lượt xem
  Chap 38 75 lượt xem
  Chap 37 47 lượt xem
  Chap 36 53 lượt xem
  Chap 35 44 lượt xem
  Chap 34 51 lượt xem
  Chap 33 57 lượt xem
  Chap 32 47 lượt xem
  Chap 31 45 lượt xem
  Chap 30 51 lượt xem
  Chap 29 77 lượt xem
  Chap 28 63 lượt xem
  Chap 27 79 lượt xem
  Chap 26 66 lượt xem
  Chap 25 79 lượt xem
  Chap 24 48 lượt xem
  Chap 23 76 lượt xem
  Chap 22 74 lượt xem
  Chap 21 97 lượt xem
  Chap 20 64 lượt xem
  Chap 19 103 lượt xem
  Chap 18 77 lượt xem
  Chap 17 66 lượt xem
  Chap 16 71 lượt xem
  Chap 15 60 lượt xem
  Chap 14 102 lượt xem
  Chap 13 53 lượt xem
  Chap 12 74 lượt xem
  Chap 11 81 lượt xem
  Chap 10 63 lượt xem
  Chap 9 62 lượt xem
  Chap 8 89 lượt xem
  Chap 7 74 lượt xem
  Chap 6 94 lượt xem
  Chap 5 98 lượt xem
  Chap 4 94 lượt xem
  Chap 3 84 lượt xem
  Chap 2 95 lượt xem
  Chap 1 134 lượt xem
  Chap 0 120 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!