Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thân là pháp sư bói sao mạnh nhất suốt trăm năm nay của Phục Tang Quốc, vậy mà vừa xuống núi đã bị người ta truy sát, còn âm kém dương sai sa vào một đoạn nhân duyên? Đào hôn, tiến cung, tình yêu cuồng nhiệt và mối thù khắc cốt, đón đọc để xem pháp sư bói sao làm thế nào để xoay chuyển thế cục, nghịch thiên cải mệnh!

Các chương


  Chap 30 0 lượt xem
  Chap 29 1 lượt xem
  Chap 28 0 lượt xem
  Chap 27 1 lượt xem
  Chap 26 0 lượt xem
  Chap 25 0 lượt xem
  Chap 24 2 lượt xem
  Chap 23 10 lượt xem
  Chap 22 4 lượt xem
  Chap 21 3 lượt xem
  Chap 20 5 lượt xem
  Chap 19 4 lượt xem
  Chap 18 2 lượt xem
  Chap 17 2 lượt xem
  Chap 16 3 lượt xem
  Chap 15 4 lượt xem
  Chap 14 4 lượt xem
  Chap 13 8 lượt xem
  Chap 12 3 lượt xem
  Chap 11 8 lượt xem
  Chap 10 5 lượt xem
  Chap 9 4 lượt xem
  Chap 8 6 lượt xem
  Chap 7 2 lượt xem
  Chap 6 6 lượt xem
  Chap 5 8 lượt xem
  Chap 4 2 lượt xem
  Chap 3 2 lượt xem
  Chap 2 22 lượt xem
  Chap 1 19 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!