Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

thiếu niên từ vực sâu Ma Ngục trở về, muốn cầm trong tay thanh Cửu Xích Cự Kiếm, khai sơn, đoạn hải, phi tiên, ngự thiên. Vị thái tử năm xưa từng bị hạ độc, phế bỏ võ công, bị đổ tội giết vua cướp ngôi, liệu hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Các chương


  Chap 48 3 lượt xem
  Chap 47 7 lượt xem
  Chap 46 8 lượt xem
  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 7 lượt xem
  Chap 43 2 lượt xem
  Chap 42 3 lượt xem
  Chap 41 5 lượt xem
  Chap 40 7 lượt xem
  Chap 39 6 lượt xem
  Chap 38 9 lượt xem
  Chap 37 20 lượt xem
  Chap 36 13 lượt xem
  Chap 35 13 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 12 lượt xem
  Chap 32 16 lượt xem
  Chap 31 57 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 40 lượt xem
  Chap 28 55 lượt xem
  Chap 27 41 lượt xem
  Chap 26 53 lượt xem
  Chap 25 43 lượt xem
  Chap 24 47 lượt xem
  Chap 23 55 lượt xem
  Chap 22 65 lượt xem
  Chap 21 50 lượt xem
  Chap 20 46 lượt xem
  Chap 19 39 lượt xem
  Chap 18 41 lượt xem
  Chap 17 58 lượt xem
  Chap 16 41 lượt xem
  Chap 15 59 lượt xem
  Chap 14 57 lượt xem
  Chap 13 57 lượt xem
  Chap 12 62 lượt xem
  Chap 11 54 lượt xem
  Chap 10 60 lượt xem
  Chap 9 85 lượt xem
  Chap 8 74 lượt xem
  Chap 7 63 lượt xem
  Chap 6 67 lượt xem
  Chap 5 78 lượt xem
  Chap 4 67 lượt xem
  Chap 3 66 lượt xem
  Chap 2 112 lượt xem
  Chap 1 101 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!