Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Các chương


  Chap 131 2 lượt xem
  Chap 130 3 lượt xem
  Chap 129 4 lượt xem
  Chap 128 3 lượt xem
  Chap 127 3 lượt xem
  Chap 126 6 lượt xem
  Chap 125 6 lượt xem
  Chap 124 11 lượt xem
  Chap 123 9 lượt xem
  Chap 122 9 lượt xem
  Chap 121 8 lượt xem
  Chap 120 11 lượt xem
  Chap 119 13 lượt xem
  Chap 118 15 lượt xem
  Chap 117 8 lượt xem
  Chap 116 8 lượt xem
  Chap 115 12 lượt xem
  Chap 114 10 lượt xem
  Chap 113 8 lượt xem
  Chap 112 14 lượt xem
  Chap 111 21 lượt xem
  Chap 110 23 lượt xem
  Chap 109 21 lượt xem
  Chap 108 19 lượt xem
  Chap 107 20 lượt xem
  Chap 106 18 lượt xem
  Chap 105 61 lượt xem
  Chap 104 65 lượt xem
  Chap 103 50 lượt xem
  Chap 102 53 lượt xem
  Chap 101 61 lượt xem
  Chap 100 46 lượt xem
  Chap 99 57 lượt xem
  Chap 98 61 lượt xem
  Chap 97 51 lượt xem
  Chap 96 86 lượt xem
  Chap 95 75 lượt xem
  Chap 94 75 lượt xem
  Chap 93 56 lượt xem
  Chap 92 58 lượt xem
  Chap 91 50 lượt xem
  Chap 90 54 lượt xem
  Chap 89 54 lượt xem
  Chap 88 60 lượt xem
  Chap 87 77 lượt xem
  Chap 86 69 lượt xem
  Chap 85 38 lượt xem
  Chap 84 30 lượt xem
  Chap 83 58 lượt xem
  Chap 82 73 lượt xem
  Chap 81 43 lượt xem
  Chap 80 55 lượt xem
  Chap 79 58 lượt xem
  Chap 78 180 lượt xem
  Chap 77 73 lượt xem
  Chap 76 59 lượt xem
  Chap 75 111 lượt xem
  Chap 74 83 lượt xem
  Chap 73 84 lượt xem
  Chap 72 89 lượt xem
  Chap 71 68 lượt xem
  Chap 70 79 lượt xem
  Chap 69 60 lượt xem
  Chap 68 110 lượt xem
  Chap 67 66 lượt xem
  Chap 66 88 lượt xem
  Chap 65 102 lượt xem
  Chap 64 59 lượt xem
  Chap 63 95 lượt xem
  Chap 62 85 lượt xem
  Chap 61 70 lượt xem
  Chap 60 72 lượt xem
  Chap 59 87 lượt xem
  Chap 58 97 lượt xem
  Chap 57 74 lượt xem
  Chap 56 93 lượt xem
  Chap 55 92 lượt xem
  Chap 54 68 lượt xem
  Chap 53 88 lượt xem
  Chap 52 97 lượt xem
  Chap 51 58 lượt xem
  Chap 50 65 lượt xem
  Chap 49 135 lượt xem
  Chap 48 73 lượt xem
  Chap 47 59 lượt xem
  Chap 46 74 lượt xem
  Chap 45 57 lượt xem
  Chap 44 128 lượt xem
  Chap 43 94 lượt xem
  Chap 42 77 lượt xem
  Chap 41 100 lượt xem
  Chap 40 87 lượt xem
  Chap 39 124 lượt xem
  Chap 38 88 lượt xem
  Chap 37 86 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 98 lượt xem
  Chap 34 103 lượt xem
  Chap 33 75 lượt xem
  Chap 32 91 lượt xem
  Chap 31 88 lượt xem
  Chap 30 131 lượt xem
  Chap 29 114 lượt xem
  Chap 28 88 lượt xem
  Chap 27 93 lượt xem
  Chap 26 122 lượt xem
  Chap 25 159 lượt xem
  Chap 24 110 lượt xem
  Chap 23 125 lượt xem
  Chap 22 134 lượt xem
  Chap 21 120 lượt xem
  Chap 20 132 lượt xem
  Chap 19 169 lượt xem
  Chap 18 137 lượt xem
  Chap 17 141 lượt xem
  Chap 16 202 lượt xem
  Chap 15 137 lượt xem
  Chap 14 123 lượt xem
  Chap 13 177 lượt xem
  Chap 12 200 lượt xem
  Chap 11 169 lượt xem
  Chap 10 208 lượt xem
  Chap 9 192 lượt xem
  Chap 8 149 lượt xem
  Chap 7 181 lượt xem
  Chap 6 247 lượt xem
  Chap 5 115 lượt xem
  Chap 4 183 lượt xem
  Chap 3 206 lượt xem
  Chap 2 240 lượt xem
  Chap 1 267 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!