Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 74 7 lượt xem
  Chap 73 11 lượt xem
  Chap 72 5 lượt xem
  Chap 71 5 lượt xem
  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 14 lượt xem
  Chap 68 27 lượt xem
  Chap 67 28 lượt xem
  Chap 66 25 lượt xem
  Chap 65 32 lượt xem
  Chap 64 30 lượt xem
  Chap 63 45 lượt xem
  Chap 62 45 lượt xem
  Chap 61 30 lượt xem
  Chap 60 39 lượt xem
  Chap 59 41 lượt xem
  Chap 58 76 lượt xem
  Chap 57 51 lượt xem
  Chap 56 33 lượt xem
  Chap 55 44 lượt xem
  Chap 54 39 lượt xem
  Chap 53 55 lượt xem
  Chap 52 53 lượt xem
  Chap 51 70 lượt xem
  Chap 50 62 lượt xem
  Chap 49 54 lượt xem
  Chap 48 47 lượt xem
  Chap 47 31 lượt xem
  Chap 46 53 lượt xem
  Chap 45 50 lượt xem
  Chap 44 78 lượt xem
  Chap 43 59 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 49 lượt xem
  Chap 38 65 lượt xem
  Chap 37 53 lượt xem
  Chap 36 47 lượt xem
  Chap 35 41 lượt xem
  Chap 34 63 lượt xem
  Chap 33 101 lượt xem
  Chap 32 90 lượt xem
  Chap 31 61 lượt xem
  Chap 30 60 lượt xem
  Chap 29 57 lượt xem
  Chap 28 78 lượt xem
  Chap 27 87 lượt xem
  Chap 26 113 lượt xem
  Chap 25 152 lượt xem
  Chap 24 114 lượt xem
  Chap 23 96 lượt xem
  Chap 22 129 lượt xem
  Chap 21 128 lượt xem
  Chap 20 128 lượt xem
  Chap 19 151 lượt xem
  Chap 18 206 lượt xem
  Chap 17 204 lượt xem
  Chap 16 148 lượt xem
  Chap 15 185 lượt xem
  Chap 14 221 lượt xem
  Chap 13 203 lượt xem
  Chap 12 193 lượt xem
  Chap 11 275 lượt xem
  Chap 10 463 lượt xem
  Chap 9 229 lượt xem
  Chap 8 257 lượt xem
  Chap 7 437 lượt xem
  Chap 6 436 lượt xem
  Chap 5 576 lượt xem
  Chap 4 - Fix 692 lượt xem
  Chap 3 266 lượt xem
  Chap 2 326 lượt xem
  Chap 1 359 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!