Loading...

Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. " Origin " - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? emo
Các bạn cùng theo dõi nhé.

Các chương


  Chap 78 20 lượt xem
  Chap 77 10 lượt xem
  Chap 76 57 lượt xem
  Chap 75 90 lượt xem
  Chap 74 56 lượt xem
  Chap 73 73 lượt xem
  Chap 72 86 lượt xem
  Chap 71 57 lượt xem
  Chap 70 90 lượt xem
  Chap 69 93 lượt xem
  Chap 68 78 lượt xem
  Chap 67 119 lượt xem
  Chap 66 112 lượt xem
  Chap 65 102 lượt xem
  Chap 64 131 lượt xem
  Chap 63 119 lượt xem
  Chap 62 96 lượt xem
  Chap 61 109 lượt xem
  Chap 60 125 lượt xem
  Chap 59 106 lượt xem
  Chap 58 101 lượt xem
  Chap 57 155 lượt xem
  Chap 56 118 lượt xem
  Chap 55 111 lượt xem
  Chap 54 121 lượt xem
  Chap 53 119 lượt xem
  Chap 52 83 lượt xem
  Chap 51 86 lượt xem
  Chap 50 86 lượt xem
  Chap 49 104 lượt xem
  Chap 48 89 lượt xem
  Chap 47 157 lượt xem
  Chap 46 138 lượt xem
  Chap 45 135 lượt xem
  Chap 44 138 lượt xem
  Chap 43 157 lượt xem
  Chap 42 178 lượt xem
  Chap 41 141 lượt xem
  Chap 40 166 lượt xem
  Chap 39 127 lượt xem
  Chap 38 161 lượt xem
  Chap 37 171 lượt xem
  Chap 36 169 lượt xem
  Chap 35 158 lượt xem
  Chap 34 158 lượt xem
  Chap 33 143 lượt xem
  Chap 32 140 lượt xem
  Chap 31 151 lượt xem
  Chap 30 169 lượt xem
  Chap 29 132 lượt xem
  Chap 28 128 lượt xem
  Chap 27 118 lượt xem
  Chap 26 126 lượt xem
  Chap 25 135 lượt xem
  Chap 24 143 lượt xem
  Chap 23 129 lượt xem
  Chap 22 137 lượt xem
  Chap 21 144 lượt xem
  Chap 20 133 lượt xem
  Chap 19 132 lượt xem
  Chap 18 138 lượt xem
  Chap 17 124 lượt xem
  Chap 16 130 lượt xem
  Chap 15 138 lượt xem
  Chap 14 136 lượt xem
  Chap 13 154 lượt xem
  Chap 12 146 lượt xem
  Chap 11 159 lượt xem
  Chap 10 162 lượt xem
  Chap 9 150 lượt xem
  Chap 8 160 lượt xem
  Chap 7 154 lượt xem
  Chap 6 158 lượt xem
  Chap 5 165 lượt xem
  Chap 4 171 lượt xem
  Chap 3 191 lượt xem
  Chap 2 199 lượt xem
  Chap 1 296 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected]l.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!