Loading...

Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Năm 2048 sau công nguyên, các tổ chức tội phạm tập trung tại Nhật Bản với những thế lực bí ẩn tấn công ,sát hại con người. Origin - người đứng lên đối đầu chúng là ai ? emo
Các bạn cùng theo dõi nhé.

Các chương


  Chap 85 13 lượt xem
  Chap 84 12 lượt xem
  Chap 83 11 lượt xem
  Chap 82 12 lượt xem
  Chap 81 10 lượt xem
  Chap 80 21 lượt xem
  Chap 79 29 lượt xem
  Chap 78 44 lượt xem
  Chap 77 28 lượt xem
  Chap 76 94 lượt xem
  Chap 75 141 lượt xem
  Chap 74 88 lượt xem
  Chap 73 99 lượt xem
  Chap 72 101 lượt xem
  Chap 71 75 lượt xem
  Chap 70 128 lượt xem
  Chap 69 118 lượt xem
  Chap 68 98 lượt xem
  Chap 67 157 lượt xem
  Chap 66 145 lượt xem
  Chap 65 140 lượt xem
  Chap 64 181 lượt xem
  Chap 63 148 lượt xem
  Chap 62 117 lượt xem
  Chap 61 136 lượt xem
  Chap 60 157 lượt xem
  Chap 59 129 lượt xem
  Chap 58 127 lượt xem
  Chap 57 196 lượt xem
  Chap 56 159 lượt xem
  Chap 55 128 lượt xem
  Chap 54 156 lượt xem
  Chap 53 135 lượt xem
  Chap 52 103 lượt xem
  Chap 51 113 lượt xem
  Chap 50 102 lượt xem
  Chap 49 132 lượt xem
  Chap 48 104 lượt xem
  Chap 47 183 lượt xem
  Chap 46 156 lượt xem
  Chap 45 166 lượt xem
  Chap 44 147 lượt xem
  Chap 43 186 lượt xem
  Chap 42 198 lượt xem
  Chap 41 154 lượt xem
  Chap 40 197 lượt xem
  Chap 39 141 lượt xem
  Chap 38 183 lượt xem
  Chap 37 190 lượt xem
  Chap 36 181 lượt xem
  Chap 35 169 lượt xem
  Chap 34 192 lượt xem
  Chap 33 155 lượt xem
  Chap 32 162 lượt xem
  Chap 31 170 lượt xem
  Chap 30 185 lượt xem
  Chap 29 141 lượt xem
  Chap 28 136 lượt xem
  Chap 27 127 lượt xem
  Chap 26 137 lượt xem
  Chap 25 148 lượt xem
  Chap 24 157 lượt xem
  Chap 23 142 lượt xem
  Chap 22 146 lượt xem
  Chap 21 158 lượt xem
  Chap 20 151 lượt xem
  Chap 19 151 lượt xem
  Chap 18 149 lượt xem
  Chap 17 148 lượt xem
  Chap 16 148 lượt xem
  Chap 15 156 lượt xem
  Chap 14 147 lượt xem
  Chap 13 164 lượt xem
  Chap 12 162 lượt xem
  Chap 11 172 lượt xem
  Chap 10 170 lượt xem
  Chap 9 164 lượt xem
  Chap 8 179 lượt xem
  Chap 7 162 lượt xem
  Chap 6 181 lượt xem
  Chap 5 181 lượt xem
  Chap 4 178 lượt xem
  Chap 3 205 lượt xem
  Chap 2 209 lượt xem
  Chap 1 308 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!