Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.

Các chương


  Chap 32 47 lượt xem
  Chap 31 22 lượt xem
  Chap 30 13 lượt xem
  Chap 29 55 lượt xem
  Chap 28 54 lượt xem
  Chap 27 55 lượt xem
  Chap 26 46 lượt xem
  Chap 25 32 lượt xem
  Chap 24 33 lượt xem
  Chap 23 28 lượt xem
  Chap 22 23 lượt xem
  Chap 21 149 lượt xem
  Chap 20 107 lượt xem
  Chap 19 133 lượt xem
  Chap 18 98 lượt xem
  Chap 17 173 lượt xem
  Chap 16 554 lượt xem
  Chap 15 96 lượt xem
  Chap 14 125 lượt xem
  Chap 13 127 lượt xem
  Chap 12 167 lượt xem
  Chap 11 277 lượt xem
  Chap 10 268 lượt xem
  Chap 8 314 lượt xem
  Chap 7 267 lượt xem
  Chap 6 265 lượt xem
  Chap 5 320 lượt xem
  Chap 4 305 lượt xem
  Chap 3 238 lượt xem
  Chap 2 259 lượt xem
  Chap 1 299 lượt xem
  Chap 0 300 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!