Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực...

Các chương


  Chap 75 8 lượt xem
  Chap 74 43 lượt xem
  Chap 73 22 lượt xem
  Chap 72 19 lượt xem
  Chap 71 13 lượt xem
  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 11 lượt xem
  Chap 68 14 lượt xem
  Chap 67 12 lượt xem
  Chap 66 18 lượt xem
  Chap 65 13 lượt xem
  Chap 64 7 lượt xem
  Chap 63 11 lượt xem
  Chap 62 73 lượt xem
  Chap 61 32 lượt xem
  Chap 60 23 lượt xem
  Chap 59 42 lượt xem
  Chap 58 54 lượt xem
  Chap 57 62 lượt xem
  Chap 56 60 lượt xem
  Chap 55 82 lượt xem
  Chap 54 57 lượt xem
  Chap 53 63 lượt xem
  Chap 52 60 lượt xem
  Chap 51 45 lượt xem
  Chap 50 60 lượt xem
  Chap 49 46 lượt xem
  Chap 48 57 lượt xem
  Chap 47 49 lượt xem
  Chap 46 54 lượt xem
  Chap 44 39 lượt xem
  Chap 43 46 lượt xem
  Chap 42 32 lượt xem
  Chap 41 52 lượt xem
  Chap 40 39 lượt xem
  Chap 39 43 lượt xem
  Chap 38 49 lượt xem
  Chap 37 53 lượt xem
  Chap 36 62 lượt xem
  Chap 35 79 lượt xem
  Chap 34 46 lượt xem
  Chap 33 46 lượt xem
  Chap 32 72 lượt xem
  Chap 31 43 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 59 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 78 lượt xem
  Chap 26 77 lượt xem
  Chap 25 55 lượt xem
  Chap 24 78 lượt xem
  Chap 23 69 lượt xem
  Chap 22 58 lượt xem
  Chap 21 66 lượt xem
  Chap 20 81 lượt xem
  Chap 19 66 lượt xem
  Chap 18 57 lượt xem
  Chap 17 46 lượt xem
  Chap 16 53 lượt xem
  Chap 15 58 lượt xem
  Chap 14 61 lượt xem
  Chap 13 52 lượt xem
  Chap 12 52 lượt xem
  Chap 11 81 lượt xem
  Chap 10 73 lượt xem
  Chap 9 67 lượt xem
  Chap 8 73 lượt xem
  Chap 7 105 lượt xem
  Chap 6 78 lượt xem
  Chap 5 75 lượt xem
  Chap 4 100 lượt xem
  Chap 3 102 lượt xem
  Chap 2 88 lượt xem
  Chap 1 96 lượt xem
  Chap 0 118 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!