Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực...

Các chương


  Chap 75 15 lượt xem
  Chap 74 74 lượt xem
  Chap 73 33 lượt xem
  Chap 72 35 lượt xem
  Chap 71 35 lượt xem
  Chap 70 26 lượt xem
  Chap 69 30 lượt xem
  Chap 68 35 lượt xem
  Chap 67 29 lượt xem
  Chap 66 34 lượt xem
  Chap 65 31 lượt xem
  Chap 64 28 lượt xem
  Chap 63 28 lượt xem
  Chap 62 126 lượt xem
  Chap 61 49 lượt xem
  Chap 60 40 lượt xem
  Chap 59 63 lượt xem
  Chap 58 65 lượt xem
  Chap 57 107 lượt xem
  Chap 56 78 lượt xem
  Chap 55 102 lượt xem
  Chap 54 72 lượt xem
  Chap 53 94 lượt xem
  Chap 52 78 lượt xem
  Chap 51 89 lượt xem
  Chap 50 86 lượt xem
  Chap 49 75 lượt xem
  Chap 48 72 lượt xem
  Chap 47 72 lượt xem
  Chap 46 78 lượt xem
  Chap 44 57 lượt xem
  Chap 43 75 lượt xem
  Chap 42 54 lượt xem
  Chap 41 81 lượt xem
  Chap 40 60 lượt xem
  Chap 39 66 lượt xem
  Chap 38 60 lượt xem
  Chap 37 86 lượt xem
  Chap 36 76 lượt xem
  Chap 35 109 lượt xem
  Chap 34 66 lượt xem
  Chap 33 74 lượt xem
  Chap 32 94 lượt xem
  Chap 31 55 lượt xem
  Chap 30 96 lượt xem
  Chap 29 80 lượt xem
  Chap 28 68 lượt xem
  Chap 27 97 lượt xem
  Chap 26 95 lượt xem
  Chap 25 74 lượt xem
  Chap 24 86 lượt xem
  Chap 23 88 lượt xem
  Chap 22 76 lượt xem
  Chap 21 84 lượt xem
  Chap 20 97 lượt xem
  Chap 19 81 lượt xem
  Chap 18 76 lượt xem
  Chap 17 71 lượt xem
  Chap 16 65 lượt xem
  Chap 15 67 lượt xem
  Chap 14 71 lượt xem
  Chap 13 64 lượt xem
  Chap 12 84 lượt xem
  Chap 11 107 lượt xem
  Chap 10 85 lượt xem
  Chap 9 81 lượt xem
  Chap 8 84 lượt xem
  Chap 7 120 lượt xem
  Chap 6 93 lượt xem
  Chap 5 98 lượt xem
  Chap 4 113 lượt xem
  Chap 3 122 lượt xem
  Chap 2 116 lượt xem
  Chap 1 113 lượt xem
  Chap 0 150 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!