Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chuyện tình 9 kiếp thế gian , những khó khăn trong 9 kiếp , cô ấy đã trải qua, chỉ muốn quên đi tất cả trước kia, nhưng lại cứ khăng khăng…

Các chương


  Chap 51 7 lượt xem
  Chap 50 2 lượt xem
  Chap 49 2 lượt xem
  Chap 48 26 lượt xem
  Chap 47 32 lượt xem
  Chap 46 35 lượt xem
  Chap 45 25 lượt xem
  Chap 44 29 lượt xem
  Chap 43 20 lượt xem
  Chap 42 32 lượt xem
  Chap 41 20 lượt xem
  Chap 40 19 lượt xem
  Chap 39 27 lượt xem
  Chap 38 44 lượt xem
  Chap 37 29 lượt xem
  Chap 36 43 lượt xem
  Chap 35 33 lượt xem
  Chap 34 19 lượt xem
  Chap 33 23 lượt xem
  Chap 32 27 lượt xem
  Chap 31 28 lượt xem
  Chap 30 55 lượt xem
  Chap 29 26 lượt xem
  Chap 28 29 lượt xem
  Chap 27 83 lượt xem
  Chap 26 23 lượt xem
  Chap 25 37 lượt xem
  Chap 24 76 lượt xem
  Chap 23 46 lượt xem
  Chap 22 71 lượt xem
  Chap 21 49 lượt xem
  Chap 20 55 lượt xem
  Chap 19 59 lượt xem
  Chap 18 52 lượt xem
  Chap 17 57 lượt xem
  Chap 16 77 lượt xem
  Chap 15 137 lượt xem
  Chap 14 74 lượt xem
  Chap 13 65 lượt xem
  Chap 12 67 lượt xem
  Chap 11 57 lượt xem
  Chap 10 50 lượt xem
  Chap 9 72 lượt xem
  Chap 8 71 lượt xem
  Chap 7 56 lượt xem
  Chap 6 67 lượt xem
  Chap 5 59 lượt xem
  Chap 4 71 lượt xem
  Chap 3 64 lượt xem
  Chap 2 87 lượt xem
  Chap 1 115 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!