Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Các chương


  Chap 55 0 lượt xem
  Chap 54 8 lượt xem
  Chap 53 3 lượt xem
  Chap 52 8 lượt xem
  Chap 51 10 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 13 lượt xem
  Chap 48 8 lượt xem
  Chap 47 6 lượt xem
  Chap 46 6 lượt xem
  Chap 45 9 lượt xem
  Chap 44 8 lượt xem
  Chap 43 5 lượt xem
  Chap 42 6 lượt xem
  Chap 41 7 lượt xem
  Chap 40 6 lượt xem
  Chap 39 22 lượt xem
  Chap 38 25 lượt xem
  Chap 37 16 lượt xem
  Chap 36 28 lượt xem
  Chap 34 29 lượt xem
  Chap 33 24 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 18 lượt xem
  Chap 30 16 lượt xem
  Chap 29 15 lượt xem
  Chap 28 15 lượt xem
  Chap 27 14 lượt xem
  Chap 26 12 lượt xem
  Chap 25 11 lượt xem
  Chap 24 13 lượt xem
  Chap 23 30 lượt xem
  Chap 22 21 lượt xem
  Chap 21 16 lượt xem
  Chap 20 13 lượt xem
  Chap 19 15 lượt xem
  Chap 18 13 lượt xem
  Chap 17 30 lượt xem
  Chap 16 16 lượt xem
  Chap 15 18 lượt xem
  Chap 14 38 lượt xem
  Chap 13 22 lượt xem
  Chap 12 23 lượt xem
  Chap 11 41 lượt xem
  Chap 10 28 lượt xem
  Chap 9 37 lượt xem
  Chap 8 20 lượt xem
  Chap 7 27 lượt xem
  Chap 6 50 lượt xem
  Chap 5 48 lượt xem
  Chap 4 89 lượt xem
  Chap 3 44 lượt xem
  Chap 2 48 lượt xem
  Chap 1 64 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!