Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Các chương


  Chap 83 4 lượt xem
  Chap 82 7 lượt xem
  Chap 81 3 lượt xem
  Chap 80 7 lượt xem
  Chap 79 9 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 9 lượt xem
  Chap 76 6 lượt xem
  Chap 75 10 lượt xem
  Chap 74 6 lượt xem
  Chap 73 4 lượt xem
  Chap 72 5 lượt xem
  Chap 71 9 lượt xem
  Chap 70 5 lượt xem
  Chap 69 6 lượt xem
  Chap 68 6 lượt xem
  Chap 67 9 lượt xem
  Chap 66 7 lượt xem
  Chap 65 6 lượt xem
  Chap 64 8 lượt xem
  Chap 63 9 lượt xem
  Chap 62 5 lượt xem
  Chap 61 9 lượt xem
  Chap 60 11 lượt xem
  Chap 59 11 lượt xem
  Chap 58 12 lượt xem
  Chap 57 16 lượt xem
  Chap 56 15 lượt xem
  Chap 55 10 lượt xem
  Chap 54 13 lượt xem
  Chap 53 8 lượt xem
  Chap 52 17 lượt xem
  Chap 51 23 lượt xem
  Chap 50 9 lượt xem
  Chap 49 22 lượt xem
  Chap 48 15 lượt xem
  Chap 47 13 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 16 lượt xem
  Chap 44 13 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 13 lượt xem
  Chap 41 15 lượt xem
  Chap 40 12 lượt xem
  Chap 39 45 lượt xem
  Chap 38 47 lượt xem
  Chap 37 31 lượt xem
  Chap 36 49 lượt xem
  Chap 34 38 lượt xem
  Chap 33 40 lượt xem
  Chap 32 37 lượt xem
  Chap 31 27 lượt xem
  Chap 30 24 lượt xem
  Chap 29 27 lượt xem
  Chap 28 31 lượt xem
  Chap 27 30 lượt xem
  Chap 26 25 lượt xem
  Chap 25 31 lượt xem
  Chap 24 34 lượt xem
  Chap 23 46 lượt xem
  Chap 22 43 lượt xem
  Chap 21 32 lượt xem
  Chap 20 26 lượt xem
  Chap 19 25 lượt xem
  Chap 18 24 lượt xem
  Chap 17 51 lượt xem
  Chap 16 25 lượt xem
  Chap 15 32 lượt xem
  Chap 14 66 lượt xem
  Chap 13 37 lượt xem
  Chap 12 46 lượt xem
  Chap 11 70 lượt xem
  Chap 10 52 lượt xem
  Chap 9 58 lượt xem
  Chap 8 38 lượt xem
  Chap 7 53 lượt xem
  Chap 6 69 lượt xem
  Chap 5 70 lượt xem
  Chap 4 151 lượt xem
  Chap 3 75 lượt xem
  Chap 2 89 lượt xem
  Chap 1 97 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!