Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Tụng Tinh, với biệt hiệu Đổ Thánh, một đời khổ luyện kỹ thuật cờ bạc để trả thù cho cha. Nhân duyên tế hội gặp được Đổ Hiệp, Đổ Thần cùng liên kết hạ địch, nào ngờ trở thành bộ ba nổi tiếng giới đỏ đen. Một phiên bản Thần Bài khác của Tư Đồ Kiếm Kiều lúc vừa vào nghề nha.

Các chương


  Chap 9 14 lượt xem
  Chap 8 59 lượt xem
  Chap 7 48 lượt xem
  Chap 6 38 lượt xem
  Chap 5 73 lượt xem
  Chap 4 65 lượt xem
  Chap 3 37 lượt xem
  Chap 2 38 lượt xem
  Chap 1 55 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!