Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Các chương


  Chap 58 7 lượt xem
  Chap 57 3 lượt xem
  Chap 56 4 lượt xem
  Chap 55 3 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 4 lượt xem
  Chap 52 4 lượt xem
  Chap 51 4 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 4 lượt xem
  Chap 48 4 lượt xem
  Chap 47 4 lượt xem
  Chap 46 5 lượt xem
  Chap 45 37 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 54 lượt xem
  Chap 42 83 lượt xem
  Chap 41 58 lượt xem
  Chap 40 72 lượt xem
  Chap 39 83 lượt xem
  Chap 38 67 lượt xem
  Chap 37 501 lượt xem
  Chap 36 1133 lượt xem
  Chap 35 92 lượt xem
  Chap 34 88 lượt xem
  Chap 33 99 lượt xem
  Chap 32 87 lượt xem
  Chap 31 115 lượt xem
  Chap 30 91 lượt xem
  Chap 29 103 lượt xem
  Chap 28 99 lượt xem
  Chap 27 104 lượt xem
  Chap 26 111 lượt xem
  Chap 25 94 lượt xem
  Chap 24 94 lượt xem
  Chap 23 98 lượt xem
  Chap 22.5 90 lượt xem
  Chap 22 99 lượt xem
  Chap 21 99 lượt xem
  Chap 20 88 lượt xem
  Chap 19 94 lượt xem
  Chap 18 85 lượt xem
  Chap 17 91 lượt xem
  Chap 16 98 lượt xem
  Chap 15 82 lượt xem
  Chap 14 75 lượt xem
  Chap 13 68 lượt xem
  Chap 12 83 lượt xem
  Chap 11 74 lượt xem
  Chap 10 77 lượt xem
  Chap 9 74 lượt xem
  Chap 8 83 lượt xem
  Chap 7 83 lượt xem
  Chap 6 87 lượt xem
  Chap 5 79 lượt xem
  Chap 4 80 lượt xem
  Chap 3 78 lượt xem
  Chap 2 84 lượt xem
  Chap 1 86 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!