Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Các chương


  Chap 68 4 lượt xem
  Chap 67 3 lượt xem
  Chap 66 8 lượt xem
  Chap 65 5 lượt xem
  Chap 64 8 lượt xem
  Chap 63 5 lượt xem
  Chap 62 7 lượt xem
  Chap 61.5 7 lượt xem
  Chap 61 5 lượt xem
  Chap 60.5 6 lượt xem
  Chap 60 21 lượt xem
  Chap 59.5 14 lượt xem
  Chap 59 21 lượt xem
  Chap 58 26 lượt xem
  Chap 57 23 lượt xem
  Chap 56 29 lượt xem
  Chap 55 25 lượt xem
  Chap 54 63 lượt xem
  Chap 53 21 lượt xem
  Chap 52 29 lượt xem
  Chap 51 22 lượt xem
  Chap 50 28 lượt xem
  Chap 49 27 lượt xem
  Chap 48 28 lượt xem
  Chap 47 25 lượt xem
  Chap 46 31 lượt xem
  Chap 45 60 lượt xem
  Chap 44 41 lượt xem
  Chap 43 86 lượt xem
  Chap 42 117 lượt xem
  Chap 41 87 lượt xem
  Chap 40 107 lượt xem
  Chap 39 111 lượt xem
  Chap 38 102 lượt xem
  Chap 37 553 lượt xem
  Chap 36 1324 lượt xem
  Chap 35 126 lượt xem
  Chap 34 119 lượt xem
  Chap 33 123 lượt xem
  Chap 32 119 lượt xem
  Chap 31 151 lượt xem
  Chap 30 117 lượt xem
  Chap 29 141 lượt xem
  Chap 28 131 lượt xem
  Chap 27 141 lượt xem
  Chap 26 137 lượt xem
  Chap 25 122 lượt xem
  Chap 24 128 lượt xem
  Chap 23 129 lượt xem
  Chap 22.5 110 lượt xem
  Chap 22 133 lượt xem
  Chap 21 129 lượt xem
  Chap 20 117 lượt xem
  Chap 19 131 lượt xem
  Chap 18 115 lượt xem
  Chap 17 126 lượt xem
  Chap 16 150 lượt xem
  Chap 15 117 lượt xem
  Chap 14 105 lượt xem
  Chap 13 99 lượt xem
  Chap 12 116 lượt xem
  Chap 11 104 lượt xem
  Chap 10 107 lượt xem
  Chap 9 107 lượt xem
  Chap 8 123 lượt xem
  Chap 7 116 lượt xem
  Chap 6 122 lượt xem
  Chap 5 120 lượt xem
  Chap 4 107 lượt xem
  Chap 3 116 lượt xem
  Chap 2 112 lượt xem
  Chap 1 121 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!