Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .

Các chương


  Chap 39 5 lượt xem
  Chap 38 2 lượt xem
  Chap 37 3 lượt xem
  Chap 36 3 lượt xem
  Chap 35 3 lượt xem
  Chap 34 6 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 6 lượt xem
  Chap 31 11 lượt xem
  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 8 lượt xem
  Chap 27 7 lượt xem
  Chap 26 11 lượt xem
  Chap 25 9 lượt xem
  Chap 24 5 lượt xem
  Chap 23 4 lượt xem
  Chap 22 4 lượt xem
  Chap 21 3 lượt xem
  Chap 20 9 lượt xem
  Chap 19 4 lượt xem
  Chap 18 12 lượt xem
  Chap 17 12 lượt xem
  Chap 16 12 lượt xem
  Chap 15 6 lượt xem
  Chap 14 7 lượt xem
  Chap 13 8 lượt xem
  Chap 12 8 lượt xem
  Chap 11 7 lượt xem
  Chap 10 11 lượt xem
  Chap 9 4 lượt xem
  Chap 8 6 lượt xem
  Chap 7 7 lượt xem
  Chap 6 4 lượt xem
  Chap 5 10 lượt xem
  Chap 4 13 lượt xem
  Chap 3 8 lượt xem
  Chap 2 10 lượt xem
  Chap 1 18 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!