Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thượng Hải đầy sóng gió, thiếu soái bá đạo gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn cho rằng có thể nối lại tình xưa, nhưng mỗi lần đều vướng vào những âm mưu khó lường. Chiến tranh, báo thù, yêu hận, bi quan…. Trong ánh lửa sắp lụi tàn, liệu bọn họ có thể bảo hộ được đoạn tình cảm này không?

Các chương


  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 4 lượt xem
  Chap 43 8 lượt xem
  Chap 42 3 lượt xem
  Chap 41 5 lượt xem
  Chap 40 5 lượt xem
  Chap 39 30 lượt xem
  Chap 38 10 lượt xem
  Chap 37 8 lượt xem
  Chap 36 6 lượt xem
  Chap 35 9 lượt xem
  Chap 34 8 lượt xem
  Chap 33 59 lượt xem
  Chap 32 52 lượt xem
  Chap 31 45 lượt xem
  Chap 30 69 lượt xem
  Chap 29 72 lượt xem
  Chap 28 79 lượt xem
  Chap 27 65 lượt xem
  Chap 26 71 lượt xem
  Chap 25 60 lượt xem
  Chap 24 49 lượt xem
  Chap 23 50 lượt xem
  Chap 22 65 lượt xem
  Chap 21 91 lượt xem
  Chap 20 60 lượt xem
  Chap 19 65 lượt xem
  Chap 18 58 lượt xem
  Chap 17 67 lượt xem
  Chap 16 55 lượt xem
  Chap 15 72 lượt xem
  Chap 14 67 lượt xem
  Chap 13 63 lượt xem
  Chap 12 66 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 59 lượt xem
  Chap 9 90 lượt xem
  Chap 8 82 lượt xem
  Chap 7 63 lượt xem
  Chap 6 76 lượt xem
  Chap 5 79 lượt xem
  Chap 4 93 lượt xem
  Chap 3 86 lượt xem
  Chap 2 91 lượt xem
  Chap 1 95 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!